Tento rok jsou v plánu jen přípravné práce, jako například kácení zeleně na trase. Cílem nejvýznamnější dopravní stavby v novodobé historii Bruntálu je nové propojení výpadovek na Krnov a Olomouc (I/45) a na Opavu (I/11) aby tranzitní řidiči nemuseli projíždět zastavěnou částí Bruntálu. Jedná se o investici za zhruba 600 milionů korun.

Podle informací, které městu Bruntál poskytl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jsou majetkoprávní vypořádání téměř dokončena. K úplnému dořešení zbývá vypořádat poslední list vlastnictví.

Příprava 

Příprava východního obchvatu Bruntálu je nyní ve fázi projektové dokumentace. Pokud vše půjde podle plánu, chystá ŘSD v rámci předběžných zahájit kácení a základní vytyčení.

„Předpokládaný začátek budování východního obchvatu Bruntálu vychází na rok 2024. Původně avizovaný rok 2023 počítal s kácením a vytyčením jako součástí celkové stavby. Nyní jsou tyto dvě představební aktivity zajištěny samostatně a v souladu s dlouhodobým plánem začne odstranění dřevin včetně základního vytyčení obvodu stavby ještě v tomto roce. Aktuálně vyhodnocujeme nabídky pěti dodavatelů,“ vysvětlil Miroslav Mazal posunutí termínu.

Výběrové řízení

Podle webu zdopravy.cz vybírá ŘSD z pěti nabídek na provedení těchto přípravných prací. "Administrativní náročnost podkladů stavby a výběrového řízení zatím nemá vliv na termín zahájení stavby, stejně tak jej nyní neohrožuje inflace, zdražování, válka na Ukrajině ani jiný známý faktor destabilizující současnou situaci," informuje veřejnost město Bruntál.

V souvislosti s iniciativou Karety na otevření nového kamenolomu u Slezské Harty se ale před týdnem objevila informace, že v celém Moravskoslezském kraji lze v dohledné době očekávat nedostatek stavebního kamene a prudké zdražování kameniva, bez kterého se malé ani velké dopravní stavby neobejdou. Silnice totiž obvykle představuje 95 procent kameniva a pět procent asfaltu.

„Zástupci města Bruntálu se dlouhodobě snaží maximálně pomoci s řešením jakéhokoliv problému, který se dotýká infrastruktury města a má souvislost s obchvatem. Neméně důležitá je koordinace stavby obchvatu s projektovou přípravou další významné stavby, a to připojení severní průmyslové zóny novou komunikací mimo obytnou část města,“ uvedl místostarosta města Bruntálu Petr Rys, který má v gesci správu majetku města a dlouhodobě se přípravou obchvatu zabývá.

| Video: Youtube

Současně se změnou termínu spuštění stavby posunulo Ředitelství silnic a dálnic také termín uvedení do provozu východního obchvatu. „Stavba je stále plánovaná na tři stavební sezony," ujistil Mazal. Upozornil však, že poloha Bruntálu není imunní vůči počasí, proto mohou vzniknout úpravy časových horizontů.