K největším položkám, které v letošním roce směřují do zvelebení městských prostor na Hlavním náměstí, patří více než 1,3 milionu korun výměny výkladních skříní obchodů na Hobzíkově ulici a na Hlavním náměstí.

V současné době jsou tyto práce těsně před dokončením. Na Hobzíkově ulici se jedná o prodejnu RIVO, kde kromě výměny výkladců došlo také na úpravy vstupu. To všechno město pořídilo za 410 tisíc korun. Na 900 tisíc korun pak vyjdou nové výklady prodejen na rohu Hlavního náměstí a ulice Sv. Ducha.

„Stavební řešení těchto výkladců bylo velmi složité. Museli jsme vyhovět požadavkům památkářů a ponechat zde původní vystouplý tvar. Zároveň s výměnou celé vnější konstrukce za novou zde dochází také k vybudování odvětrání a zastínění výloh markýzami,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Ve výměnách výkladců chce město pokračovat také v příštích letech. „V uliční frontě vedoucí od Zámeckého náměstí, přes Hobzíkovu ulici až k Hlavnímu náměstí nám zbývají vyměnit už jen dva výkladce a to v domě naproti radnice, kde se nachází prodejny zeleniny a potravin. Tyto výkladce bychom chtěli nahradit novými již v příštím roce,“ dodala Lenka Andršová.