Studenti bruntálské školy spolu s kolegy z průmyslovky maturovali v Bruntále až jako poslední. Proto se vyřazení ze studia dočkali až v pátek 4. června. Vůbec nejúspěšnější studentkou z ročníku vyhlásili Helgu Bedáňovou.

„Helga měla celé čtyři roky samé jedničky, na samé jedničky i odmaturovala,“ chválila třídní učitelka Irena Kučmínová. Pro Helgu Bedáňovou je perspektivní hlavně její znalost angličtiny a čínštiny. „Přihlásila jsem se na Palackého univerzitu v Olomouci, kde se mohu věnovat právě čínštině v kombinaci s aplikovanou ekonomií. K tomu bych ještě chtěla studovat angličtinu,“ svěřila se Deníku Helga Bedáňová.

Na angličtinu ji už přijali, jak to je s čínštinou, se dozví v průběhu tohoto týdne. Sama si velmi pochvaluje školu, kterou v Bruntále absolvovala. „Byla opravdu dobrá. Nezatěžovali mě zde věcmi, které v budoucnu nebudu potřebovat a je to škola odborná.“ Jak řekla, mít samé jedničky po dobu celého studia stálo mnoho času a energie. „Ráda bych poděkovala mojí mamince, která mne velmi podporuje,“ vzkázala domů premiantka ročníku.

Studenti pomalu míří na vysoké školy

Maturantka Magdaléna Ochotská vydatně pomáhala s přípravami stužkovacího plesu, maturitního večírku i vyřazení ze studia. „Nechtěla jsem, aby se na něco zapomnělo, ale aby všechno bylo v pohodě, a tak jsem se toho raději chopila sama,“ prohlásila hrdě Ochotská. Do prací zapojila i své spolužáky. Díky studiu na střední škole se orientuje v ekonomii, účetnictví, což se jí hodí pro další studium na Slezské univerzitě v Opavě. Už je i přijata.

Spolužák Martin Kolář se přihlásil pro změnu na Vysokou školu báňskou v Ostravě, prošel už scio testy. „Baví mě informatika, přihlášku jsem si dal i na ekonomickou fakultu,“ líčil Kolář. Školu navštěvovali premianti i vyslovení outsideři, kteří až k maturitě nedošli. „Studenti si musí uvědomit, že u maturity sklízí plody čtyřleté práce své i učitelů. Pokud to někdo podceňoval, má prostě smůlu,“ vyzpovídal se dřívější ředitel školy Ladislav Konopka.

Jako průměrný hodnotí školní rok na obchodní akademii a střední zemědělské škole jeho nástupkyně, ředitelka Zuzana Urbanková: „Nějak se nevymykal zkušenosti předchozích let.“

Kvalitu výuky na bruntálské škole si pochvaloval i Zdeněk Románek, předseda maturitní komise a pedagog z gymnázia na Petrinu. Byl spokojen zejména s odbornou zdatností studentů, jimž vévodily účetnictví a ekonomika. „Spokojen jsem i se zodpovědností, se kterou studenti k maturitám přistupovali, i když někteří se ztrátami kytiček, jak to tak už v životě bývá,“ uvedl Zdeněk Románek. Poněkud slabší úroveň jazykových znalostí přikládá specifickému zaměření školy.