Dosavadní systém třídění odpadů byl většinou nastaven tak, že všichni zaplatí stejně, ať už třídí hodně nebo málo. Spravedlivější a modernější systém nakládání s odpady přišel s využitím čárových kódů.

Jde o ISNO neboli Inteligentní systém nakládání s odpady. V těchto dnech se s ním seznamuje také několik měst a obcí v našem regionu, které chtějí ty, co poctivě třídí, odměnit úlevou na poplatku za svoz komunálního odpadu.

Když si na radnici spočítají, kolik je třeba zaplatit za odstranění směsného komunálního odpadu a kolik peněz lze utržit prodejem vytříděného papíru nebo plastu, není problém jednotlivým domácnostem navrhnout úlevu na poplatku nebo nějaký bonus. Podívejme se, jak to funguje v praxi.

Albrechtice začaly motivovat v lednu

Zastupitelstvo Města Albrechtic schválilo vyhlášku o třídění plastů a papíru, díky které ušetří každý, kdo poctivě separuje. Vyhláška za vytříděný a odevzdaný odpad zavádí úlevu z ročního poplatku za svoz odpadů.

Nový systém umožňuje minimálně dvoukilový pytel vytříděného plastu odměnit úsporou pěti korun. Za kilo papíru je úleva padesát haléřů. Tuto úlevu Město Albrechtice poskytuje do maximální výše 250 korun. Tento nový model odstartoval v lednu. Stačí, když se občan zaregistruje na sběrném dvoře u vedoucího Lukáše Antona.

Čárkový kód

Při registraci občan obdrží čárkové kódy, které identifikují druh odevzdaného odpadu i toho, kdo ho přinesl. Rovněž zde občan dostane pytle na třídění odpadu. Žlutý na plast a modrý na papír. Až se pytel naplní, občan ho označí svým čárkovým kódem a může odevzdat.

Každý měsíc bude odevzdaný odpad zvážen, a lidé si pak na webu Města Albrechtic mohou zkontrolovat, zda se tento motivační prvek projevil zvýšením zájmu o třídění odpadů. Podle přiděleného variabilního symbolu každý snadno zjistí, kolik ušetřil.

Ti, kteří se nezapojí, nemusí mít obavu. Kromě tohoto nového systému třídění s čárkovými kódy bude dál fungovat i dosavadní pravidelný měsíční svoz pytlů s plasty, které občané nechávají připravené před domem.

Ušetří se také kompostováním

Když se občané podívají do popelnice před svým domem, obvykle zjistí, že podstatnou část zabírá takzvaný biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Třeba odpad z kuchyně a ze zahradničení. Rudná pod Pradědem se nedávno v rámci Moravskoslezského kraje umístila na šestém místě v podílu vyseparovaného odpadu na občana.

Také zde věří, že systém ISNO jim pomůže podíl vytříděného odpadu ještě zvýšit. Současně se připravují na novelu zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit místa pro odevzdání biologicky rozložitelného odpadu. Pro Rudnou pod Pradědem to znamená zajistit kompostiště pro občany bydlící v bytových domech.

Těm, co bydlí v rodinných domcích se zahradou, vyhláška obce ukládá povinnost kompostovat biologický odpad na svých vlastních pozemcích. Bude opět záležet hlavně na občanech, jak důsledně budou vyhazovat bioodpad na určené místo.

Úspory vzniknou tím, že popelnice bez bioodpadu se nemusí tak často vyvážet. Odměnou občanům je nejen kompost, ale také vědomí, že přispěli k ochraně životního prostředí. Rudná pod Pradědem poplatek za odpady sníží z pětistovky na 250 korun.