Mezi stanicemi Jindřichov a Mikulovice leží polské nádraží Glucholazy. Denně tudy jezdí čtyři páry spěšných vlaků spojujících Jeseník s Krnovem. Železnice je ale v takovém stavu, že po ní soupravy navzdory označení „rychlík" jezdí rychlostí jen třicet kilometrů v hodině.

Poplatek za použití kolejí

Podle polského regionálního deníku Nowa Trybuna Opolska Češi ročně za používání kolejí v cizím státu platí osm set tisíc zlotých. To je v přepočtu 4,8 milionu korun. Obce na Jesenicku požádaly náměstka olomouckého hejtmana, aby se Olomoucký a Moravskoslezský kraj společně snažily dojednat s polskou stranou pronájem přeshraničního úseku.

Na základě toho by mohli Češi do kolejí investovat.

„Trať je dlouhodobě podinvestovaná, není v dobrém technickém stavu. Hrozilo, že se na ní ještě více omezí rychlost jízdy vlaků," řekl předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík.

Autobusy místo vlaků?

Trať je jediným vlakovým spojením Jesenicka s Krnovskem i Ostravskem.

Využívají ji turisté, lidé dojíždějící do zaměstnání, ale především studenti k dopravě do škol. Pokud by vlaky přestaly jezdit, nezbylo by lidem než cestovat náhradními autobusovými spoji nebo osobními vozy.

„Samozřejmě by to bylo zhoršení dopravní dostupnosti Jesenicka a životních podmínek pro jeho obyvatele. Silnice ze Zlatých Hor přes Biskupskou kupu a dál na Jindřichov ve Slezsku bývá v zimě nesjízdná. Je to obrovský kopec, na který bývá problém vyjet osobním vozem, natožpak tudy přepravovat autobusy. To si v zimě dost dobře neumím představit," poznamenal Lubomír Žmolík.

Z dosavadních jednání s polskou stranou vyplývá, že do železniční infrastruktury Poláci nehodlají investovat. Jejich zájmem je pouze udržet dráhu v provozuschopném stavu. Při další snížení traťové rychlosti však přestává být železniční doprava konkurenceschopná.

„Ministerstvo dopravy na základě požadavku obou krajů přislíbilo, že do třiceti dnů prověří přes polského správce kolejí možný dlouhodobý pronájem této trati směřující především k udržení její provozuschopnosti s možností nezbytné dílčí revitalizace. Cílem by bylo udržet alespoň současnou cestovní rychlost třicet kilometrů za hodinu," uvedl v odpovědi na dopis obcí náměstek hejtmana olomouckého kraje Alois Mačák.

Jedním z řešení, které by umožnilo dopravu na jediné železniční spojnici Jesenicka a Ostravska do budoucna zachovat, by byl její dlouhodobý pronájem.

Co na to ministerstvo dopravy?

Zlepšit situaci na glucholazské trati má zájem i české ministerstvo dopravy.

Zásadním je pro něj nejen stav železniční infrastruktury, ale také výše poplatků za průjezd vlaků.

Úřad zvažuje několik variant, jak by provoz na trati mohl vypadat. Krajům chce dát jasnou představu, kolik je bude doprava na přeshraničním úseku stát.

„Kraje i ministerstvo dopravy trvají na zlepšení technických parametrů tratě. Klíčovým krokem je však nalezení modelu financování, který bude přijatelný pro oba státy. Tento bod je rovněž nejproblematičtějším, k dohodě mezi oběma zeměmi dosud nedošlo. Z polského pohledu totiž trať zaujímá periferní polohu, v rámci Polska neplní úlohu základní dopravní obslužnosti a nemá tedy prioritu," sdělila mluvčí ministerstva dopravy Andrea Volaříková.

Bezprostřední zánik osobní dopravy z Jeseníku do Krnova naštěstí nehrozí. Podle návrhu jízdního řádu na příští rok má železniční spojení mezi oběma městy zůstat ve stejném rozsahu jako letos.

Polský pohled

Problematiku železniční dopravy přes Glucholazy nedávno shrnul polský regionální deník Nowa Trybuna Opolska.

Přejezd českých vlaků přes polské území umožňuje mezistátní smlouva z roku 1948. Pokud by přeprava fungovala na základě sazeb běžných pro polské dopravce, stála by podle deníku čtyřikrát méně než v současnosti.

Podle listu polští železniční experti navrhli Čechům několik variant řešení. První z nich je zachování současné smlouvy, což by však vyžadovalo schválení Evropskou komisí. Lze také uzavřít novou dohodu o dopravě v hraničním pásmu, aniž by české vlaky potřebovaly osvědčení nutná pro provoz na polských tratích.

Další možností je tato povolení získat. To však trvá nejméně rok a Čechy by to stálo peníze navíc. Za přejezd vlaků by však v budoucnu platili méně. Polské ministerstvo dopravy podle Nowe Trybuny Opolske také uvažuje, že pokud by Češi zaplatili opravu sedmnácti kilometrů polské trati, od poplatků by mohli být osvobozeni zcela.

Polské dráhy současně podle listu konzultují plán na likvidaci dráhy z Glucholaz do Noweho Swietówa, která je jedinou drážní spojnicí s polským vnitrozemím.