Důvodem je, obdobně jako v jiných zdravotnických zařízeních v kraji, značně vysoký výskyt virových onemocnění, zejména chřipky a nemocí z nachlazení.

Oddělení ošetřovatelské péče (OOP) ve Dvorcích pečuje o vážně a dlouhodobě nemocné, pro které i banální onemocnění může představovat závažnou komplikaci až ohrožení života.

V indikacích převažují stavy po centrální mozkové příhodě, poúrazové stavy s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění a s věkem přibývající postižení mozku na základě oběhové nedostatečnosti. Z toho vyplývá nutnost tyto pacienty zvláště důsledně chránit před virovými onemocněními.

Informace o tom, jak to vypadá s chřipkovou epidemií v celém okrese Bruntál, přineseme v sobotním vydání Deníku v rozhovoru na aktuální téma s okresním epidemiologem Petrem Kopřivíkem.