Krajský soud na to má čas ještě do 18. listopadu. V lázeňské obci Karlova Studánka podala návrhy vedoucí k neplatnosti volebních výsledků celkem tři uskupení a soud už rozhodnul o dvou z nich.

Návrh Zdeňka Bartoňka z volební strany Občanské sdružení pro občany Karlovy Studánky se týkal neplatnosti volby kandidátky Radky Chudové ze Sdružení nezávislých kandidátů – Spokojení občané I. Krajský soud návrh odmítnul.

Stejným výsledkem dopadla stížnost volební strany občanského sdružení Sdružení Prosperita Karlovy Studánky, jehož hlavními protagonisty a současně zvolenými zastupiteli obce jsou emigrant před komunistickým režimem Jiří Klásek a důstojník komunistické Státní bezpečnosti Ludvík Zifčák.

Ti se domáhali nových voleb pro jejich údajnou neplatnost. Proti oběma rozhodnutím soudu nejsou přípustné opravné prostředky.