Společnost nabízí Malé Štáhli za možnost těžit dlouhodobý pronájem za pozemky, sponzorské dary, finanční pomoc při údržbě komunikací, vytvoření pracovních míst a břidlici pro stavební účely obce.

Pro obnovení těžby musí společnost oslovit rýmařovský městský úřad, jelikož je nutná změna územního plánu obce. V lomu se totiž s obnovením těžby již nepočítalo. Je též otázkou, zda by projekt nenarušil plány obce na výstavbu in-line stezky a naučné stezky.

Jednání zatím skončilo bez přijatého usnesení zastupitelů obce Malá Štáhle. I když se někteří zaručili, že by těžba naopak atraktivitu in-line stezky a naučné stezky zvýšila. Zastupitelstvo obce se rozhodlo ponechat vyjádření na nově zvoleném zastupitelstvu po říjnových volbách.