Veřejného projednání posudku a současně dokumentace záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ se přímo v obci účastnili nejen zástupci investora, projektanti a představitelé ministerstva životního prostředí, ale i vedení Obecního úřadu Nové Heřminovy, Hnutí Duha a hrstka místních obyvatel.

„Veřejné projednání posudku je jedním z nezbytných kroků procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Posuzujeme tak každý záměr, a vzhledem k tomu, že je projednáván i mezistátně, klademe na to velkou důležitost,“ řekla před středečním odpoledním jednání ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí Jaroslava Honová.

Smyslem projednávání bylo, aby se mohli všichni přítomní vyjádřit k obsahu posudku, včetně laické veřejnosti. „Posudek doporučuje záměr k realizaci s řadou podmínek k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel,“ uvedla Honová. Posudek zpracovaný autorizovanými nezávislými osobami označila Jaroslava Honová za oponentní materiál k dokumentaci záměru.

Posudek zveřejnilo ministerstvo předem, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit.

Obava: nádrž není řešení

Jak uvedla Vítězslava Erbenová, předsedkyně občanského sdružení Obava Nové Heřminovy ve vyjádření adresovaném krátce po středečním projednávání, předložená dokumentace není dokumentem, který by hodnotil problematiku výstavby přehrady objektivně a důvěryhodně. Podle Vítězslavy Erbenové, předsedkyně občanského sdružení Obava Nové Heřminovy, schází Povodí Odry objektivita při posuzování výstavby přehrady.

„Oznamovatel záměru, kterým je státní podnik Povodí Odry nemá nejmenší zájem na objektivizaci procesu přípravy stavby,“ sdělila Vítězslava Erbenová. Dokumentace má podle sdružení zásadní nedostatky. Například převážení štěrku z konce vzdutí nádrže pod hráz, které praktikují Francouzi a Němci, není v Česku zatím odzkoušeno.

„Bylo by nezodpovědné zakládat existenci biotopu kriticky ohrožených a silně ohrožených živočichů na riskantním a nedoloženém experimentu,“ konstatovala Erbenová. Dokumentace podle jejích slov nevyhodnocuje zvýšený vliv nákladních vozů přepravujících splaveniny na ovzduší. Splaveniny je přitom nutné rozvést po zhruba desetikilometrovém toku.

„Podstatné ale je, že všechny tyto vlivy a kompenzace by nemusely vůbec existovat, kdyby za jedinou variantu nebyla považována přehrada, ať už malá nebo velká,“ vzkázala ministerským úředníkům Erbenová.

Hnutí Duha se chce soudit

Hnutí Duha Jeseníky vyčítá tvůrcům dokumentace především to, že nezohlednili všechny varianty protipovodňové ochrany, o nichž samo hnutí hovoří již dvanáct let. „Je v něm zpracována pouze jedna varianta, a to je varianta přehrady. Na tu je dělán posudek. Je to velká chyba, a my jsme připraveni tuto chybu napadnout u správního soudu,“ varoval koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil.

Chybou je podle koordinátora i rozhodnutí, které zní, že má být Krnov chráněn před stoletou vodou, a přitom Praha jako hlavní město je chráněna pouze před vodou dvacetiletou. Stejně jsou na tom Opava a Ostrava. Problémy vidí hnutí v případě plánované přehrady v oblasti ekonomické, sociální a ekologické.

„Pokud změníme ochranu Krnova, nemusíme stavět tak velkou přehradu a nenastaly by navazující problémy,“ shrnul Dokoupil.

Hnutí Duha Jeseníky má již šest let zpracovanou studii šetrného zkapacitnění řeky Opavy v Krnově. Z té ale Povodí Odry doposud vybralo pouze jednu část, kterou je rozšíření nivy v oblasti parku u velkoprodejny Albert. To by umožnilo podle Dokoupila provést Krnovem stoletou vodu bez nějakých větších stavebních zásahů.

Více se o plánech a názorech na výstavbu přehrady v Nových Heřminovech dočtete v úterním vydání Deníku v jeho příloze týdeník Region.

Poznámka Dalibora Otáhala: Na guláš, na to jsme mistři

Minulý víkend jsem v Ludvíkově ochutnával skvělé guláše, konala se zde soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Všechny byly výtečné a nebylo jednoduché vybrat ten nejlepší. V tu chvíli jsem cítil nejen skvělou vůni z kotlíku, ale i odpovědnost vůči všem těm šikovným kuchařkám a kuchařům, kteří si dávali na guláši záležet.

Ještě že po mně nikdo nechce, abych rozhodoval o osudu přehrady v Nových Heřminovech. To už nejde vybrat to nejlepší, ale je třeba zvolit to nejméně špatné řešení. Protože v tomto případě skutečně nejde vybrat takové, aby vyhovovalo všem skupinám. Tady je ale naštěstí celá řada jiných odborníků, ať už učených či samozvaných.

Někdy s překvapením zjišťuji, že čím závažnější a větší problém, tím víc lidí tomu rozumí. I tomu nejlepšímu kuchaři může ujet ruka a třeba guláš přesolí. Zatopit údolí půjde jenom jednou.