V uplynulém týdnu se vyhořelá část Karnoly změnila v pracoviště odborníků z Národního památkového ústavu, krajského odboru kultury a památkové péče, Zemského archivu v Opavě i muzejníků z Krnova i z Bruntálu. Zachraňovali vzorníky, které oheň zcela nezničil, dokumentovali je, balili a odváželi do mrazíren.

Včera se tito odborníci sešli s vedením města a se zástupci firmy BeePartner, která zpracovala projekt revitalizace Karnoly. „Situace po nešťastné události v objektu Karnoly nám, řádně zvoleným zastupitelům města, přirozeně není lhostejná.

Vzhledem k tomu, že celý dotační titul se bude z velké části realizovat v následujícím volebním období, považujeme za vhodné, aby se této schůzky zúčastnil také zástupce Krnovských patriotů,“ napsal v dopise krnovské starostce Pavel Moravec jménem klubu opozičních zastupitelů Krnovští patrioti.

Odpověděl mu místostarosta Krnova Michal Brunclík, který včerejší schůzku svolal. Zdůraznil, že jde o úvodní odbornou schůzku, která je interní, takže na ni nezval opoziční ani koaliční zastupitele.

„Za město Krnov nejsou zváni vzhledem k povaze věci a své odbornosti ani členové městské rady či zastupitelstva města, ale pouze paní starostka jako statutární zástupce města. O všech zjištěních a krocích budete jako členové zastupitelstva informováni průběžně, nejpozději však na únorovém zasedání.

Berte prosím v úvahu, že nyní především shromažďujeme fakta a střípky do mozaiky budoucích řešení. Nejedná se o téma politické, proto nezvu ani zástupce dalších politických subjektů v zastupitelstvu města, jako jsou KDU-ČSL, ODS či KSČM,“ odpověděl Krnovským patriotům místostarosta Brunclík (ČSSD).

Krnovští patrioti svou žádost i zamítavou odpověď místostarosty zveřejnili.

Co se dělo po požáru

● Proběhla jednání s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem (NPÚ) v Ostravě a odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Město chce využít metodické rady, aby stále platilo rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jímž byla projektu „Karnola udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ přiznána dotace.

● Majetek města byl pojištěn. Na místo dorazili likvidátoři a soudní znalci. Stanovení výše odškodnění pravděpodobně zkomplikuje určení historické hodnoty poškozených věcí.

● Při době hašení požáru bylo vyraženo a vyskleno množství dveří a oken. Dnes už je areál opět zajištěn proti vstupu, jsou opraveny všechny dveře a okna v přízemí. V nejbližších dnech zde bude instalováno zabezpečovací zařízení, jako kamery a čidla.

● Ve spolupráci se společností BeePartner, která je administrátorem projektu revitalizace Karnoly, chce město žádat kvůli nepředvídatelným okolnostem o časový posun zahájení realizace projektu. Ten je podle místostarosty Michala Brunclíka možný až o jeden rok.