Jana Lorencová se v Nových Heřminovech chce setkat nejen se zástupci obce, ale také s vodohospodářem Václavem Čermákem, který tvrdí, že podle jeho výpočtů lze Krnovsko bezpečně ochránit před povodněmi i bez stavby přehrady.

Je přesvědčen, že jím navržené řešení bude nejen ohleduplnější k obyvatelům Nových Heřminov, ale hlavně o několik miliard levnější než varianta s malou přehradou, kterou v roce 2008 schválili poslanci parlamentu.

Když vláda a parlament hledali optimální protipovodňovou ochranu na řece Opavě, takzvaná Čermákova studie se k nim vůbec nedostala. Dostali na výběr pouze mezi malou a velkou variantou přehrady.

Důvodem bylo to, že vodohospodáři Povodí Odry předem označili Čermákovo bezpřehradové řešení za nesmyslné a chybné, ale přitom si nikdy nevyžádali jeho výpočty, aby zjistili, kde konkrétně udělal chybu.

Chtějí odbornou oponenturu

„Vadí nám, že poslanci, kteří nesou zodpovědnost za efektivní hospodaření státu a účinnou protipovodňovou ochranu, tuto možnost vůbec nedostali k posouzení. Čermákova studie si odbornou oponenturu rozhodně zaslouží, proto hledáme cestu, aby se k ní vyjádřili nestranní respektovaní odborníci v zahraničí," uvedl ekolog Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, který byl rovněž pozván do Heřminov na schůzku Jany Lorencové s vedením obce a vodohospodářem Václavem Čermákem.

Přípravy přehrady pokračují

Od ledna pokračují práce na přípravě protipovodňové ochrany obcí na řece Opavě, jež vychází z vládou schváleného investičního záměru, který zahrnuje i nádrž Nové Heřminovy. Malou variantu přehrady doplňují protipovodňové úpravy říčního koryta pod nádrží přes Zátor, Brantice a Krnov až do Holasovic a také několik menších suchých nádrží.

„V navazující fázi se státní podnik Povodí Odry bude soustředit na projekt nádrže Nové Heřminovy a souvisejících staveb a na projekty protipovodňové ochrany samotné obce Nové Heřminovy, konkrétně zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace pro územní řízení.

Za tímto účelem státní podnik Povodí Odry v lednu zahájil výběrové řízení na projektanta těchto prací," uvedl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček.

Povodí Odry počítá s tím, že při zdárném ukončení výběrového řízení budou vlastní projekční práce zahájeny už v létě tohoto roku a dokončeny na podzim roku 2015.

Projekt protipovodňových opatření podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení Nových Heřminov i většina místních občanů vítá celý balík protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou. Nesouhlasí se stavbou přehrady.

Heřminovští si už v roce 2008 referendem zakázali jakékoliv vyjednávání o přehradě a také už řadu let marně požadují, aby Čermákova bezpřehradová koncepce dostala šanci, byla rozpracována, objektivně posouzena a porovnána s ostatními variantami.

Co na to starostky Zátora a Krnova

Podle starostky Zátora Salome Sýkorové je prvořadým úkolem realizace účinné protipovodňové ochrany.

„Nejedná se jen o naši obec, ale o ochranu mnoha dalších. V obci Zátor dojde také k likvidaci několika staveb, z nichž pět je obytných. Lidé si staví nové domy , kupují si byty buď přímo v Zátoru nebo v nedalekém Krnově. Po stránce odškodnění jsou všichni spokojeni, jelikož vyrovnání bylo velmi solidní.

Chtěla bych a ze srdce si přeji, aby obec Nové Heřminovy získala vše, oč usiluje, vždyť nyní má příležitost. Přeji si, aby mohli Heřminovští na základě nového referenda projevit svůj názor. Vždyť opatření, která se jim nabízejí, jsou skutečně velkorysá," uvedla starostka Salome Sýkorová.

„Dvacet procent obce, které zmizí pod hladinou, bude vykoupeno zařízeními a opatřeními, která pomohou zbývajícím osmdesáti procentům slušně žít a krásně se rozvíjet a k tomu přibude i nádherný pocit solidarity s ostatními. Vždyť na jejich postoji jsou závislé desítky tisíc obyvatel a ti jim budou za jejich rozhodnutí vděční.

Zátor i sousední obce nabízely Novým Heřminovům vždy pomocnou ruku a jsme připraveni se dohodnout na spolupráci," dodala Sýkorová.

Starostka Krnova také Novým Heřminovům nabízí pomoc. „Tragické události z roku 1997 nás přinutily k aktivitám směřujícím k hledání ochrany našich občanů před povodněmi. Naděje svitla až v roce 2008, kdy vláda konečně přijala rozhodnutí o podobě opatření na Opavě. Zvolená varianta si vyžádá další zásahy na rozsáhlém území podél toku.

Významně poznamená Zátor, nemálo změní tvář Krnova. Stojí však za to usilovat o její realizaci, posílí bezpečí. Zakonzervování stávajícího stavu rozhodně nikomu neprospěje. Pozemky pro stavbu jsou již většinou v majetku státu, je nejvyšší čas jednat o potřebách obce Nové Heřminovy, náhradách v podobě investic do infrastruktury a vybavenosti.

Město Krnov je připraveno pomoci dle svých sil. Nejsme nepřátelé, hledáme východiska," vyjádřila se k vleklému problému starostka Krnova Alena Krušinová, která ještě vloni v listopadu kolegu starostu z Nových Heřminov vůbec neznala.