Jiří Pagáč se podílel na monitorovacím systému vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, pomáhal připravovat Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizaci povodňového varovného systému. Na základě výběrového řízení Pagáče jmenoval ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Máme dlouhodobější úkol, tím je příprava stavby přehrady Nové Heřminovy," řekl nový generální ředitel po svém jmenování ČTK.

Protože Nové Heřminovy s výstavbou přehrady nesouhlasí, pokusily se soudně napadnout krajské Zásady územního rozvoje (ZÚR), ve kterých je již stavba přehrady zakotvena.

Přestože krajský soud v Ostravě potvrdil, že ZÚR je v pořádku a nedávno také Nejvyšší správní soud v Brně zamítl kasační stížnost Nových Heřminov, zvažuje obec ještě například ústavní stížnost.

I když obec s napadením ZÚR neuspěla, jsou pro ni tyto soudní výroky velmi důležité. V případných soudních sporech v budoucnosti lze totiž z těchto rozsudků odvodit, že za škody způsobené přehradou nenese zodpovědnost obec, ale Moravskoslezský kraj jako autor ZÚR.

Obec Nové Heřminovy sice má povinnost uvést do souladu svůj územní plán s krajskými ZÚR, ale podle svého právníka Radka Ondruše na to má zákonem garantovanou lhůtu do roku 2020.

Podle právníků Povodí Odry není třeba tak dlouho čekat, protože přehradu v Heřminovech leze začít stavět i na základě samotných ZÚR. Povodí Odry už v minulosti deklarovalo, že nehodlá s přehradou čekat do roku 2020, až si obec aktualizuje svůj územní plán.