Nový sonografický přístroj v krnovské nemocnici bude rovněž sloužit k vyšetřování dospělých pacientů s onemocněním ledvin.

Paradoxní proplácení?

V těchto dnech už nemocnice začíná provádět speciální screeningové vyšetření vážných vrozených defektů dětí. Přispěl k tomu nákup nového sonografického přístroje v hodnotě půl milionu korun, který umožňuje záchyt některých vrozených vad ledvin a mozku u novorozenců.

Přestože včasná diagnóza pomůže předejít komplikacím v následujících týdnech a měsících života dítěte, screening není prozatím hrazen zdravotními pojišťovnami. Je to poněkud paradoxní situace, přestože jsou tyto vady mnohem četnější a závažnější než poruchy vývoje kyčlí, jejichž vyšetření pojišťovny hradí.

Vyšetření bude nemocnice hradit ze svého

„Neonatologická společnost již dlouho usiluje o doplnění úhrady nového screeningového vyšetření, ale zatím se to se zdravotními pojišťovnami nepodařilo dojednat. Budeme tedy vyšetření, a to se souhlasem vedení našeho zdravotnického zařízení, provádět na vlastní náklady,“ uvádí primářka dětského oddělení Marie Žaloudíková.

„Stejným způsobem k tomuto vyšetření přistupují mnohá dětská a novorozenecká oddělení v naší republice, ale jsou i případy, kdy od zavedeného screeningu z ekonomických důvodů ustoupili,“ doplnila. Nový sonografický přístroj bude rovněž sloužit k vyšetřování pacientů s onemocněním ledvin, hospitalizovaných na oddělení a docházejících do nefrologické ambulance. K dalšímu využití moderního zařízení patří také zmiňované základní screeningové vyšetření kyčlí, které absolvují všichni novorozenci před propuštěním z porodnice domů.

Vysoká úroveň se dočkala ocenění

Krnovská nemocnice je od roku 2002 držitelem titulu Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská k dětem) za uplatňování moderních trendů v péči o novorozence a za podporu v kojení.

„Je smutné, že stále existuje dost potřebných vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Naše zařízení bude přesto tato vyšetření provádět i z vlastních prostředků tak, aby byl v Krnově zachován vysoký standard péče o pacienta“, dodává ředitel nemocnice v Krnově Ladislav Václavec.