Na památku se zhotovuje vždy pamětní fotografie účastníků před vstupem do kostela. Letos byli turisté odměněni jedinečným pohledem na údolí koupající se v mlze. Velmi početně zastoupeni byli také milovníci kol, tým bruntálských cyklistů se zvěčnil na své společné fotografii na jižní straně kostela.

Velkým lákadlem byl letos vedle tradičního pamětního kalendáříku i reprint staré pohlednice. Tu si zájemci mohli zakoupit i se známkou, opatřit pamětním razítkem a vhodit do poštovní schránky, pro tyto účely byla zřízena i poštovna na Uhlířském vrchu.

O exkluzuvní pohlednici byla ale takový zájem, že byl záhy rozebrán celý náklad pěti set kusů a na řadu lidí se nedostalo. Pořadatelé z Klubu Za starý Bruntál ale slíbili, že udělají dotisk.