Zastupitele Krnova čeká ve středu třetí zasedání. Pokud vše půjde hladce, mohla by výstavba severní tribuny na zimním stadionu začít ještě letos. Na programu je také rozdělení dotací pro oblast sociální. Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb se podělí o částku 6,64 milionu korun. Dalších 377 500 korun by mělo směřovat k návazným sociálním službám a projektům.

Zastupitelé projednají rovněž podmínky dotačních programů v oblasti kultury a sportu.

„Podmínky oproti původním obsahují jedinou, ale zásadní změnu, a to, že o podporu mohou žádat subjekty, které mají sídlo nebo působnost na území města Krnova, včetně městských částí. Dosud museli žadatelé splňovat oba předpoklady, to znamená, že nejenže museli působit na území města, ale museli mít v Krnově i své sídlo,“ vysvětlila změnu vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlína Říhová.

Zastupitelstvu města bude předložena ke schválení úprava rozpočtu, v níž se příjmy a výdaje zvyšují o 12 milionů korun. „V příjmech se nově objevuje příspěvek na výkon státní správy a příjem z nájmu od Lesní správy města Krnova,“ uvedl vedoucí oboru ekonomiky a financí Josef Hranec s tím, že část příjmů jde do rezervy.

Další část poslouží k pokrytí akcí odboru správy majetku města a odboru veřejných zakázek

Odbory navrhly do rozpočtu zařadit například opravu pěší lávky u krnovského hlavního nádraží (3,5 milionu Kč), opravu rozvodů vody a kanalizace na poliklinice (1,5 milionu Kč), pokračování rekonstrukce chodníků na hřbitově (3 miliony Kč) nebo rekonstrukci výtahu na radnici (1,87 milionu Kč).

Došlo také ke zvýšení částky určené na zpracování projektové dokumentace na opravu sokolovny v Petrovické ulici, a to o 450 tisíc korun. Zatím je na tento projekt v rozpočtu vyčleněna částka 800 tisíc korun.

Ilustrační foto.
Vydry se vrací, lidé si je někdy pletou se psy