Červené kontejnery jsou rozmístěny především na krnovských sídlištích s velkou koncentrací obyvatel na obvyklých stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad. Konkrétně stojí u domů SPC E11, SPC H41, náměstí Hrdinů 13, E. Hakena 8, Albrechtická 98 a na ulici Rooseveltova naproti domova pro seniory.

Patří do nich drobná elektrozařízení, která projdou vhozovým otvorem, zejména kalkulačky, rádia, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Naopak do nich nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky, tedy předměty, jež se mohou roztříštit.

Sběrné nádoby jsou navíc vybavené odděleným boxem pro individuální sběr baterií. Kontejnery zakoupila společnost Asekol, jež je bude na svoje náklady i vyvážet a obsah rozebírat na komponenty určené k recyklaci. Vysloužilé elektrozařízení lze odevzdat také na sběrném dvoře, do sběrného boxu umístěného v budově radnice nebo v prodejnách elektrospotřebičů.

V žádném případě nepatří do kontejneru na směsný odpad nebo do volné přírody, protože obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Recyklací se naopak získá řada cenných materiálů a šetří se tak omezené přírodní zdroje.