Radnice počítá s tím, že nové parkoviště vznikne v části prostoru autobusového stanoviště pod Společenským domem.

Podle vypracované studie je navrženo devatenáct nových parkovacích stání v šikmém řazení pod úhlem 45 stupňů pro osobní automobily podél osového obslužného jednosměrného jízdního pásu, včetně jednoho stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.