V obci jsou pyšní na to, že se jim podařilo zachovat školku, a navíc letos získali i grant, za který rekonstruovali zahradu.

„Jsme malá obec s dvě stě třiceti stálými obyvateli a držíme si školku, do které jezdí i děti z Horního Benešova,“ s pýchou konstatoval starosta obce Augustin Bocek. A dojíždí i děti z dalších okolních obcí.

Na vsi se děti běžně setkávají s domácími zvířaty. Ve Starých Heřminovech na zahradě mateřské školy ale mají slona, žirafu, chobotnici. Jsou to nové herní prvky, na kterých se děti baví, houpou a šplhají. Na rekonstrukci hřiště mateřské školy získala obec šest set tisíc korun z Nadace OKD, o grant usilovala dva roky a letos už byla úspěšná.

„Děti si samy vybraly, co by se jim na zahradě líbilo,“ prozradil starosta Bocek, jak se sestavovalo vybavení na zahradu.

Pak přišel na řadu výběr dodavatele zařízení zahrady a i tady došlo díky získanému grantu na dobrý skutek. Bylo totiž zvoleno brněnské občanské sdružení pracující na principu sociálního podnikání. Firma zaměstnává postižené či jinak znevýhodněné osoby. Výtěžky z prodeje výrobků pak investuje do sociálních a vzdělávacích programů.

Podle původního záměru měla obec doplatit ještě necelých šedesát tisíc korun, ale ušetřila. „Zapojili se totiž pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací a rodiče dětí. Zapojila se veřejnost a rodiče si uvědomili, že dělají něco pro děti. Přišli rádi a dokonce říkali, že by přišli znovu,“ řekl Augustin Bocek.

Navíc pomohly i některé místní firmy a podnikatelé, například s dovozem materiálu či výkopovými pracemi. Obec tak doplatila jen necelé tři a půl tisíce. Děti na zahradě si mají na čem hrát a skotačit a obec místo, které je hezké od pohledu. „Chystáme se i na zřízení víceúčelového hřiště,“ prozradil další plány starosta Starých Heřminov Augustin Bocek.