Oficiálním důvodem rozhodnutí komise je to, že z Národního plánu obnovy nelze podporovat zpracování projektových dokumentací. Stát tak bude peníze na přehradu hledat jinde.

Končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na dotaz ČTK odpověděl, že projekty budou dokončeny bez ohledu na to, zda na ně půjdou peníze z EU nebo ne.

„Zpráva je o to závažnější, že opatření na horní Opavě se připravují a naplňují podle příslušných vládních usnesení. Finanční krytí projektové dokumentace vodního díla Nové Heřminovy zůstává součástí dotačního programu Prevence před povodněmi, který je v gesci ministerstva zemědělství,“ uvedla k financování přehrady mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že toto vodní dílo řeší komplexně extrémní hydrologické jevy. Jak povodně, tak sucho.

Ministerstvo: Národní zdroje tu jsou

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý potvrdil, že dokumentace pro stavební povolení přehrady v Nových Heřminovech již vzniká. Náklady převyšující 53 milionů státní podnik Povodí Odry zatím platí z vlastních zdrojů.

„Dotace bude proplacená státnímu podniku Povodí Odry až v roce 2025, takže ministerstvo zemědělství počítá se zapojením národních zdrojů,“ uvedl Vojtěch Bílý s tím, že ministerstvo zemědělství v přípravách stavby nádrže neočekává zdržení.

Prezentace záměrů Povodí Odry na řece Opavě z roku 2018:

Přehrada Nové Heřminovy

Objem nádrže: 14,54 mil. m3
Výška hráze: 26,5 metru
Délka hráze v koruně: cca 330 metrů
Délka zátopy: cca 2900 metrů
Zátopová plocha: 129,64 hektaru

Podle odpůrců přehrady je na čase začít hledat úspory v projektu vodního díla. „Přehrada slouží jako spolehlivé beranidlo na státní rozpočet, podobně jako ještě nedávno kanál Dunaj-Odra-Labe. V čase nutných úspor je šance se vrátit k levnějším a nekonfliktním řešením protipovodňových opatření. Ta plánovaná Povodím Odry stála již přes miliardu a výsledek je takřka nulový. Máme spousty projektů a papírů, ale ty nás před povodní neochrání,“ komentoval rozhodnutí Evropské komise Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

„Celkem bylo při přípravě a realizaci Opatření na horní Opavě investováno 1,343 miliardy Kč, z toho dotace činily 1,154 miliardy korun a zdroje Povodí Odry 189 milionů korun," vyčíslil dosavadní náklady Karel Baumann z odboru kanceláře ministra zemědělství na základě žádosti Hnutí Duha Jeseníky.

V Nových Heřminovech pokračuje demolice vykoupených domů. Jedná se o další etapu příprav na stavbu přehrady.
Nové Heřmínovy: V budoucí zátopě se bourají domy. Převažuje vzdor i pochyby lidí

Tato organizace, podobně jako obec Nové Heřminovy, dlouhodobě prosazuje levnější ochranu proti povodním a suchu, která nevyžaduje stavbu přehrady, přeložku silnice první třídy ani nákladné přečerpávání odpadních vod z Nových Heřminov do Zátoru.

Vzkaz starostům Zátoru, Brantic a Krnova

Investiční záměr souboru protipovodňových opatření na horní Opavě:

Celek 1 – Nádrž Nové Heřminovy
Celek 2 – Opatření na vodních tocích
Celek 3 – Rozšíření monitorovací sítě
Celek 4 – Suché nádrže
Celek 5 – Úpravy v krajině
Celek 6 – Náhradní výstavba
Celek 7 – Dopravní obslužnost a infrastruktura
Celek 8 – Přeložka silnice I/45

Rozhodnutí Evropské komise přivítal také bývalý starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný. „Stále to ještě není vítězství zdravého rozumu na úrovni českého ministerstva zemědělství. Podle vyjádření ministra Nekuly se stavět prostě bude za jakékoliv jiné peníze. Troufám si předpovědět, že už několikátý plán zahájení výstavby se opět odkládá na neurčito. Od povodně v roce 1997 nám uplynulo 26 let a já kladu otázku starostkám a starostům Zátoru, Brantic a Krnova, jestli to tak opravdu chtěli, že slepě podporovali samotný projekt přehrady a zcela upozadili ostatní opatření na korytě řeky včetně úpravy mostů od Zátoru po Krnov, která jsou také součástí Opatření na horní Opavě (OHO). Měla být podle původního harmonogramu z roku 2008 dávno hotova. Naše obec byla jediná, která se realizace těchto opatření domáhala,“ uvedl Ludvík Drobný.

V Kunově, který je součástí Nových Heřminov, byla zahájena výstavba nového jezu na řece Opavě.
OBRAZEM: Proti povodním! V Nových Heřminovech se demoluje i buduje zároveň

Povodí Odry letos chystá nejen přestavbu jezu v Branticích, která značně zvýší kapacitu koryta řeky Opavy, ale také výstavbu čističky v Zátoru, která na povodňovou ochranu nemá žádný vliv.

Úkolem čističky je po dokončení přehrady odbourat fosfor z odpadních vod, které budou putovat z Nových Heřminov pod hráz do Zátoru přes kaskádu přečerpávacích stanic.

"Stěžejní je průběžná projekční a majetkoprávní příprava opatření na horní Opavě s postupnou realizací jednotlivých staveb. Letošní nově zahájenou stavbou bude na řece Opavě rekonstrukce jezu Brantice s předpokládanými náklady ve výši 180 milionů korun a dále plánujeme zahájit výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Zátoru a další opatření v úhrnné částce necelých 70 milionů korun,“ doplnil plány na rok 2023 technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Historické povodně na řece Opavě a průtoky v Krnově za století

67 případů povodní s průtokem do 30 kubíků
46 případů povodní s průtokem 30-60 kubíků
13 případů povodní s průtokem 30-90 kubíků
4 případy povodní s průtokem 90 až 120 kubíků
4 případy extrémních povodní nad 120 kubíků

Čtyři extrémní povodně 1903, 1940, 1958 a 1997 měly průtoky nad 120 kubíků. Z těchto průtoků pro hypotetickou stoletou povodeň Q100 byla v Krnově na řece Opavě stanovena hodnota kulminačního průtoku cca 210 kubíků. Navržené hráze pod přehradou zvýší kapacitu koryta Opavy na bezpečné převedení průtoků 120 kubíků (nad Krasovkou) a 150 kubíků (pod Krasovkou). Účelem přehrady je stoleté průtoky přes 200 kubíků snížit na polovinu, tedy na cca 100 kubíků za sekundu.
Zdroj: Studie Milan Bilík, Miroslav Dumbrovský, 
http://eagri.cz/public/web/pub/7f/bb/37/16346_554_Opava_studie_43_77.pdf

 

Historie vodního díla Nové Heřminovy

2022: Skončila platnost EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.). Centrální komise ministerstva dopravy v dubnu 2022 jednohlasně zamítla další pokračování projektové přípravy obchvatu Nových Heřminov. Zamítla toto kompenzační opatření vzhledem k negativnímu ekonomickému hodnocení a vzhledem k tomu, že se nejedná o přímou vyvolanou investici vodního díla Nové Heřminovy.

2021: Dokončení protipovodňové ochrany na polském území, dokončení jezu Kunov, dokončení protipovodňových opatření Holasovice, zahájení územního řízení přehrady.

2019: Dokončení suché nádrže Jelení.

2018: Dokončení nádrže Loděnice, návštěva ministra zemědělství Jiřího Milka v obcí Zátor. Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč požádal o jmenování mediátora nebo vládního zmocněnce pro tento projekt, ale jeho žádost byla zamítnuta.

2017: Demolice vykoupených domů v Nových Heřminovech v místě zátopy, výzkumy na zmenšeném modelu hráze, vládní usnesení o financování výkupu pozemků a staveb, které jsou nutné pro přeložku silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor. Ministr zemědělství Marian Jurečka při návštěvě Nových Heřminov jednal nejen se zastupiteli, ale také s neformální opozicí. Podařilo se mu vyjednat, že obec bude tolerovat stavbu přehrady pod podmínkou, že do projektu budou navrácena kompenzační opatření v podobě obchvatu obce. Památkáři kritizují způsob demolice Poplužního dvora, což byla nejcennější památka Nových Heřminov.

2016: Geologický průzkum a výzkum ukládání splavenin.

2014: Usnesení vlády ČR schválilo aktualizaci opatření v povodí horního toku řeky Opavy. Z úsporných důvodů Sobotkova vláda z projektu vypustila obchvat Nových Heřminov, který schválila Topolánkova vláda jako kompenzaci pro obec. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůvodnil odvolání generálního ředitele Povodí Odry Miroslava Krajíčka (ODS) špatnou komunikací s Novými Heřminovy. V čele Povodí Odry Krajíčka v listopadu 2014 nahradil Jiří Pagáč (KDU-ČSL).

2012: MŽP vydalo EIA, neboli kladné posouzení vlivu záměru včetně nádrže Nové Heřminovy na životní prostředí. Platnost EIA i přeložky silnice Zátor - Nové Heřminovy do roku 2022.

2011: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje počítají s výstavbou nádrže. Opatření v povodí horního toku řeky Opavy bylo definováno jako veřejně prospěšná stavba.

2010: Zrušení dosavadní stavební uzávěry na území obce Nové Heřminovy.

2009: Projednání záměrů s Polskem.

2008: V dubnu Topolánkova vláda rozhodla o nádrži o objemu 15 milionů kubíků a o stavbě obchvatu Nových Heřminov, který bude pro místní občany kompenzací za újmy způsobené přehradou. Bezpřehradovou variantu zamítli úředníci a vodohospodáři, takže o ní vláda a obecně politici vůbec nehlasovali. Jako reakce na netransparentní a nepřezkoumatelné zamítnutí alternativního řešení bylo v srpnu v Nových Heřminovech uspořádáno obecní referendum, ve kterém občané odmítli podporovat výstavbu přehrady. Výsledek referenda je pro heřminovské zastupitele závazný dodnes. Ministr zemědělství zamítl žádost Nových Heřminov o mediátora nebo vládního zmocněnce, který má mandát jednat s městy a obcemi, jichž se protipovodňový projekt týká.

2006: Ustavení pracovní skupiny ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, která zamítla bezpřehradovou variantu protipovodňové ochrany.

2003: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo v Nových Heřminovech stavbu velké varianty nádrže o velikosti 36 milionů kubíků.

2002: Usnesení vlády ČR v Územním plánu velkého územního celku Jeseníky nařídilo hájit území pro nádrž Nové Heřminovy o velikosti 36 milionů m3.

1999: Požadavek na prověření alternativ k velké nádrži Nové Heřminovy.

1997: Pětisetletá povodeň Q500 na řece Opavě (povodeň která přichází jednou za více než 500 let, pozn. red.).

1973: Údolní nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 milionů m3 se stala součástí Směrného vodohospodářského plánu.

1968: Vyhlášení stavební uzávěry na území obce Nové Heřminovy k omezení stavební činnosti z důvodu výstavby údolní nádrže o velikosti 135 milionů m3.

1953: Údolní nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 milionů m3 se stala součástí Státního vodohospodářského plánu.