DLOUHÁ LOUČKA

Dlouhá Loučka leží pod hradem Sovincem na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Letos zde místní měli problém s vysychajícími studnami. Přitom se zde počítá s přehradní nádrží, která má sloužit jako zásobárna pitné vody. Zalila by celé údolí.

„S vodou je problém. Ten ale vyřešíme napojením na vodovod. Už na tom pracujeme,“ uklidňoval místní starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček s tím, že k přehradní nádrži se místní rozhodně neupínají. Naopak.

„Plán zaplavit celé údolí nedaleko Sovince existuje od sedmdesátých let a stále figuruje v územních plánech, což je samozřejmě komplikace,“ popisoval Koláček.

V praxi to znamená, že v údolí řek Oslavy a Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Rýmařovem smějí vyrůst pouze chaty a dočasné stavby. Valšovský Důl by totiž byl zatopen nádrží Dlouhá Loučka.

„Je to zátěž. Jako problém vnímáme i možnou výstavbu přehrady. Obáváme se toho. Je riziko, že by se mohlo změnit klima v obci, v Dlouhé Loučce by mohla být ovlivněna hladina spodní vody, která už nyní klesá vlivem opakujícího se sucha,“ svěřil se starosta.

S místními zatím o záměru vybudovat přehradu nikdo nejednal.

„Všichni sledujeme, jak se roky debatuje o Nových Heřminovech. Tady to nebude otázkou 10 ani 20 let. Je to u ledu,“ uklidňoval starosta Dlouhé Loučky Koláček.

„Konkrétní lokalita Dlouhá Loučka je rezervována jako zdroj pitné vody, zatím však žádné přípravné nebo projektové práce nebyly zahájeny,“ sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Nejedná se zde o stavební uzávěru jako takovou, ale o omezení nákladných staveb silnic, železnic, bytové zástavby nebo průmyslových podniků.

„Drobné stavby, rozšíření stávajících rodinných domků, výstavbu chat a podobně realizovat lze. Ovšem se zřetelem, že v budoucnosti může být jejich existence ohrožena stavbou nádrže,“ upozornil mluvčí Bílý.

Kompletní seznam území hájených pro budoucí přehrady lze najít v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV). V Moravskoslezském kraji je takových lokalit několik.


SPÁLENÉ NA OPAVICI

Výstavba přehrady Dlouhé Loučky by se v okrese Bruntál dotkla Horního Města a Tvrdkova. Zatímco tato přehrada může mít kapacitu 5,2 milionu kubíků vody, poblíž Holčovic, ve Spáleném, je územní rezerva pro přehradu s objemem až 22 milionů kubíků. Nádrž Spálené je primárně vhodná pro vodárenské využití.

Současně by výrazně zlepšila protipovodňovou ochranu na řece Opavici v úseku od Města Albrechtic až po Krnov. Její výstavba by zasáhla území, kde dnes stojí 35 obytných domů a 17 rekreačních objektů.

SPÁLOV JE NEJVĚTŠÍ

Také potenciální přehrada Spálov zasahuje do Moravskoslezkého i Olomouckého kraje, podobně jako Dlouhá Loučka. Je ze všech zvažovaných přehrad v kraji největší, může mít objem až 285 milionů kubíků.

Mohla by se stát strategickým zdrojem pitné vody pro celou oblast a má vhodné podmínky i pro kompenzaci negativních vlivů klimatické změny. Je zde i lákavá možnost gravitačního rozvodu vody. Dokázala by nadlepšovat průtoky v řece Odře přes Chráněnou krajinnou oblast Poodří až do Ostravy.

Proti ní ale mluví přírodní památka Hraniční meandry Odry a výskyt kriticky ohrožených raků a mihulí. Kromě Spálova by se tato stavby dotkla i Budišova nad Budišovkou, Oder, Svatoňovic, Vítkova a Vojenského újezdu Libavá.

HORNÍ LOMNÁ

V Moravskoslezském kraji je také území hájené pro přehradu Horní Lomná s kapacitou 16 milionů kubíků. Je vhodná pro zásobení Jablunkovska pitnou vodou i pro protipovodňovou ochranu zástavby podél řek Lomné a Olše až po Třinec. Také umožní nadlepšování minimálních průtoků v řece. Kromě raků a mihulí zde žijí i vydra a ledňáček.