Vedení obce řadu let marně usilovalo o zapojení do rozhodovacích procesů o protipovodňové ochraně. Heřminovským občanům, které politici a vodohospodáři dlouho přehlíželi, v roce 2008 došla trpělivost a v referendu si odhlasovali jasné „ne" přehradě.

Optimální variantu protipovodňové ochrany na horním toku řeky Opavice vybírali vodohospodáři, kraj, ministerstva i vláda. Na jediný požadavek obce Nové Heřminovy v tomto rozhodovacím procesu ale nebrali zřetel.

Nové Heřminovy od počátku svůj souhlas s nádrží podmínily zpracováním odborné studie, která objektivně porovná parametry protipovodňové ochrany s přehradou a bez přehrady. Heřminovští tento požadavek vznesli v roce 2006 a trvají na něm dodnes.

Žádají důkaz, že stavba přehrady je opravdu nevyhnutelná.

Heřminovští občané potřebují mít jistotu, že účinná ochrana bez přehrady opravdu není možná, aby svou obec neobětovali zbytečně. Vodohospodáři ale bezpřehradovou variantu odmítli detailně zkoumat a v roce 2008 dali vládě na výběr pouze mezi malou a velkou přehradou Nové Heřminovy.

„Na principu dobrého hospodáře se domníváme, že dříve, než budou investovány další stamiliony do prosazované přehrady na území naší obce, bylo by vhodné provést objektivní posouzení všech variant protipovodňových opatření, a to včetně varianty bez výstavby přehrady," stojí v jednom z mnoha dopisů, které obec adresovala ministerstvu zemědělství.

Obec v současnosti deklaruje, že je připravena podrobit se verdiktu nezávislého odborníka nebo instituce, na kterém se shodnou zástupci obce a státu, ať už bude jeho závěr o přehradě jakýkoliv.

Ministerstvo zemědělství tuto nabídku obce odmítlo akceptovat.

Přehrada je podle ministra Mariana Jurečky už jedinou alternativou, protože v tomto stupni příprav již není cesty zpět. Stát ji hodlá vybudovat i za cenu vyvlastňování pozemků nebo za cenu, že nádrž bude postavena v rozporu s územním plánem obce a proti výsledku obecního referenda.

Kromě samotné přehrady za tři miliardy stát v tomto území připravuje protipovodňová opatření za další 3,5 miliardy v podobě hrází, suchých poldrů a malých nádrží. Projekt zahrnuje na padesát staveb v Krnově, Zátoru, Branticích, Skrochovicích, Lichnově i na dalších místech.

Na tomto komplexu staveb panuje všeobecná shoda a mají podporu místních občanů, samospráv, ekologů, vodohospodářů i politiků.