Město sice obklopuje krásná příroda, ale chybí mu jakési přirozené centrum, náměstí, kde by se lidé tak, jak je tomu v jiných městech, setkávali, mohli zde 
v klidu posedět, popovídat si, dát si kávu nebo zmrzlinu.

Původně k těmto účelům sloužilo náměstí kolem kostela sv. Michala. Prostranství, které zde po rozsáhlých demolicích a následující výstavbě obytných domů vzniklo, tuto roli nesehrává a 
v současné podobě ani nemůže.

Místo toho však jaksi mimoděk, přirozeným vývojem, začalo vznikat centrum nové, a to v prostoru mezi obchodními centry Albert a Penny a bývalou restaurací Morava, v podstatě kolem současného kruhového objezdu. Soustřeďují se zde stánkaři nabízející zeleninu, nejrůznější drobnosti a čas od času také třeba stánkoví prodejci knih.

„Absenci přirozeného centra pochopitelně vnímáme a hodláme tento neutěšený stav změnit. Nesedíme také s rukama v klíně a už jsme v tomto směru podnikli poměrně zásadní kroky. Jedním
z našich nejdůležitějších cílů je vybudovat nové centrum města," řekla starostka Květa Kubíčková.

Nové centrum města by mělo být místem pro setkávání, pořádání nejrůznějších akcí, měla by zde být venkovní galerie, venkovní občerstvení, místa pro prodej upomínkových předmětů, informační středisko a také třeba veřejné záchody.

„Město nechalo zpracovat architektonické návrhy řešení nového centra. Nechceme ale rozhodovat sami a lidem něco nutit. Ke konečné podobě budoucího centra města budou mít možnost vyjádřit se všichni občané. Termín veřejného projednávání architektonického návrhu jsme zatím předběžně stanovili na úterý 25. října od 16 hodin," uvedla místostarostka Pavla Müllerová.

Ladislav Olejníček