Vybudovali silnici až k přístřešku na česko-polské hranici pod Biskupskou kupu, což je známá dominanta u Zlatých Hor s nejstarší jesenickou rozhlednou.

Podle polských lesníků jde o multifunkční silnici, která kromě dopravní obslužnosti má také poskytnout lesům protipožární ochranu. Má sloužit podnikatelským účelům, dopravě dřeva a sazenic, při úklidu lesa a také turistice jak pěší, tak cyklistické.