Předseda společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík zaslal kvůli aktuální situaci v rezervaci na konci června otevřený dopis ministru životního prostředí. Správa CHKO povolila kácení kůrovcem napadených stromů v omezeném rozsahu v okrajových částech rezervace.

Podle Bačíka by přísně chráněná lokalita měla být zcela bezzásahová a proti kůrovci by se mělo bojovat v okolních hospodářských lesích. Zásahy proti kůrovci v rezervaci považuje za nesmyslné. Tvrdí, že povolené zákroky šíření brouka nezastaví.

V současnosti již lesníci podle nových pravidel v rezervaci postupují.

„Chci Vás proto požádat, aby ministerstvo prioritně řešilo vzniklou situaci a zabránilo zbytečným škodám na přírodě rezervace. Možným řešením problému je i to, aby odvolací správní orgán nařídil do doby, než bude rozhodnuto o odvolání, předběžné opatření, kterým kácení na předmětném území zakáže,“ píše Ondřej Bačík v otevřeném dopise.

Proti nově stanoveným pravidlům se odvolaly Lesy České republiky. Protože však tento krok nemá odkladný účinek, jsou pro ně pravidla nyní závazná a postupují podle nich.

Zahynou tisíce stromů

„Na většině území Rejvízu tak končí snaha o záchranu smrkových porostů a zabránění dalšího šíření kůrovců,“ uvedla mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Lesy ČR předpokládají, že na území národní přírodní rezervace Rejvíz letos kvůli suchu a následnému napadení kůrovci zahynou tisíce stromů.

„Zůstanou bez asanace, takže se musí počítat s dalším šířením kůrovce. Zásadní je nyní bezpečnost návštěvníků na vyznačených trasách. U cest přibývá souší a napadených nebo vyvrácených stromů. Ty je třeba zpracovat,“ dodala Eva Jouklová s tím, že snahy ekologických organizací státní podnik nehodnotí.

Co přináší nová pravidla?

Nová pravidla pro lesní hospodáře znamenají v Národní přírodní rezervaci Rejvíz méně kácení, žádné používání chemie a větší bezzásahové území. Důvodem nastavení striktnějších regulí oproti minulosti je více než pětinásobný meziroční nárůst kůrovce v rezervaci a okolních hospodářských lesích.

„Vyhodnotili jsme, že za těchto okolností je neefektivní dále pokračovat v provádění šetrných asanačních zásahů. Na více než osmdesáti pěti procentech jádrového území rezervace, což čítá 240 hektarů, již proto nebude nadále prodlužována výjimka z ochranných podmínek rezervace. Proti kůrovcům se zde nebude zasahovat,“ uvedl před několika týdny Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky.

Lesníci mohou kůrovcem napadené stromy odstraňovat pouze na okraji rezervace v pásu širokém osmdesát až sto padesát metrů. Nesmí však používat chemii a stejně jako v minulosti musí všechno dřevo nechat na místě. Kvůli bezpečnosti návštěvníků lze kácet rizikové souše i v okolí turistických stezek.