Městská rada schválila dokument nazvaný Opatření pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku města Krnova. Toto opatření u městských bytů nově určuje podmínky nájemního vztahu. Rozčleňuje městský bytový fond na kategorie, stanoví výši nájemného, podmínky výměny a podnájmu bytů i uzavírání nájemních smluv.

V Opatření jsou podrobně specifikovány druhy bytů a k nim jsou přiřazeny podmínky, za kterých si je občan může pronajmout. Jsou zde přesně definovány byty obsazované na základě pořadníku, byty ve vybraných domech, byty se sníženou kvalitou, startovací byty pro mladé, byty pořízené se státní dotací, byty krizové pomoci a ubytovny.

„Novinkou jsou byty krizové pomoci. Jedná se o tři byty různě rozmístěné na území Krnova, které jsou určeny pro bydlení na přechodnou dobu pro občany města, kteří se dostanou do tíživé životní situace bez vlastního zavinění. Mohou je ve využít i klienti, u nichž je město Krnov soudně ustanoveno opatrovníkem. Tyto bydlící navrhuje odbor sociální,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Změny se dotknou i žadatelů o byt v pořadníku. „Pokud zájemce změnil v době, kdy měl o byt zažádáno, svůj požadavek na velikost bytu, započítávaly se mu body z minulé žádosti. To od 1. března již nebude možné,“ řekla Lenka Andršová.

Další zásadní změnou je přístup města k nájemníkům, kteří mají smlouvu na dobu určitou, nezaplatili před uzavřením smlouvy kauci a mají dluhy na nájemném. „Pokud u těch, kteří mají smlouvu na dobu určitou, budeme evidovat k 1. březnu dluh na nájemném, zálohách, službách či soudních poplatcích včetně nákladů souvisejících s bydlením v městských bytech v předcházejícím období, nebude s nimi už nájemní vztah obnoven. Těmto lidem hrozí, že nebudou mít platnou nájemní smlouvu a nedostanou ani příspěvky na bydlení,“ uvedla Lenka Andršová.

Dlužníkům, kteří dluh uhradí, bude sice nájemní vztah obnoven, ale při obnovení smlouvy již budou muset složit kauci na byt.

Příjemnou změnou je zrušení manipulačního poplatku ve výši 500 korun, jehož zaplacení bylo podmínkou přijetí žádosti o byt do pořadníku. Dosud tuto částku žadatelé museli platit i při každém obnovení žádosti.

Město Krnov v současnosti vlastní 1631 bytů. V roce 2007 evidovala správa majetku města 71 žádostí o byt a obsadila 70 bytů. Loni bylo v pořadníku 99 žadatelů o městský byt. Bytů bylo loni obsazeno 106, protože je v tom započítáno také 41 bytů v dokončených domech se sociálními byty na Opavské ulici. Pro letošní rok prozatím eviduje město Krnov šest obnovených žádostí o městský byt.