Bruntálský publicista a kronikář Josef Cepek připravil ve středu 23. dubna poutavou přednášku a besedu o osvobozování naší vlasti, severní Moravy a okresu Bruntál v roce 1945.

Nejprve přišel se známějšími fakty, jakými bylo přesné datum osvobození města Bruntálu: 7. května 1945. „Bruntálu se boje vyhnuly, vojska šla z Nových Heřminov na Vrbensko. Boje byly největší okolo Hlinky a Osoblahy," řekl Josef Cepek.

Základem byli živnostníci

Je zajímavé, že již od 5. května 1945 nebyla v Bruntále v provozu žádná místní fabrika. Byli to místní Němci, kteří provozy uzavřeli v tušení brzkého konce druhé světové války. Kronikář Josef Cepek popisoval chvíle, kdy vysídlené Němce postupně nahrazovali lidé z vnitrozemí a nebo z Ukrajiny, Rumunska a Slovenska. „Základem osidlování byli živnostníci. Byli to oni, kteří za vlastní našetřené peníze rozjížděli živnosti v Bruntále," uvedl Cepek.

Většina bruntálských provozoven přitom byla vyrabovaná, měla vybitá okna, vypáčené stoly a vykradené sklady. Živnostníci začínali v Bruntále v roce 1945 doslova od nuly. „Žádosti o přidělení živnosti měly jedno společné: řešení životních a sociálních situací. O tom svědčí i v archivech nalezený dopis žinostníka pana Bouchala, který k nám do Bruntálu přišel z Brodku u Přerova," pokračoval kronikář.

Osídlenci to měli složité

Bouchal se podle svého tvrzení účastnil 1. května partyzánského povstání v Brodku. Poté jej vzali do armády, vojenskou službu poté vykonával v Bruntále. „Převzal jsem podnik, pánské a dámské krejčovství ve Slovenské ulici v Bruntále. Podnik byl od roku 1940 uzavřen, jeho majitel byl na frontě," napsal úřadům krejčí. V závodě po vojákovi německého wehrmachtu nezůstalo téměř nic.

„Vše bylo zpřeházené a okna z větší části rozbitá. Podnik je bez jakékoliv zásoby zboží a přípravy. Půjčené peníze jsem použil na nákup zboží a přípravy, zvláště knoflíků, a jiných potřeb, na vojenské a četnické uniformy, jejichž specielní výrobu jsem zavedl," popisoval poválečnou situaci v Bruntále krejčí. Ve stejném duchu psal i přistěhovalec Buriánek, jenž vedl od 1. září 1945 živnost na Masarykově, dnes náměstí Míru v Bruntále.

Není bez zajímavosti, že živnost předával hodináři Buriánkovi osobně dosavadní německý vlastník Kotscher.

„Obchod byl úplně vyrabován. Obsah zásuvek se součástkami byl vysypán na hromadě smetí uprostřed obchodu. Psací stůl byl vypáčen a zásuvky rozbité. U vitríny bylo rozbité zrcadlo a zásuvky utržené," uvedl do protokolu hodinář.

Byli to právě tito takzvaní kolonisté, kteří poválečný život v Bruntále pozvedli. „Vkládali do živností vlastní, tedy většinou vypůjčené peníze," uzavřel bruntálský kronikář Josef Cepek.