První vyhláška omezuje veřejné produkce hudby z restaurací a diskoték v nočních hodinách, zakazuje ale také obtěžovat hlukem sousedy. Druhý předpis rozšiřuje zákaz veřejného pití alkoholu o další území.

Protihluková vyhláška stanovuje odpovědnost za dodržování regulace veřejné produkce hudby, rozsah nočního klidu, povinnost zábavních podniků nerušit svým provozem občany žijící v sousedství a další ustanovení týkající se hluku – včetně užívání zařízení a strojů způsobujících hluk.

„Podle nové vyhlášky je například zakázáno občany v obytných domech nad míru v místě obvyklou obtěžovat veřejnou produkcí hudby například z restaurací, diskoték a jiných organizovaných akcí v době od 22 do 6 hodin,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. O svátcích se časy posunují o hodinu dopředu.

Druhým novým předpisem je vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Předchozí vyhláška svůj účel splnila, notoriky se podařilo vyhnat z míst v centru, z okolí škol a jiných frekventovaných míst. Bylo ale nutné zákaz rozšířit o další území, pijani se často přesunuli mimo vymezené území a popíjeli, jako se to dělo donedávna na dětském hřišti sídliště Květná.

Kdo se chce dozvědět o zákazech víc, má šanci. Obě vyhlášky, jejich celé znění i mapky s vymezením zákazových zón jsou k nahlédnutí na internetových stránkách města.