Kouzlo knížek má nejmladší generaci čtenářů přiblížit akce Noc s Andersenem, při které děti přenocují mezi knihami. Kromě knihoven, které tuto akci organizují už tradičně, se letos poprvé zapojila také krnovská škola na Žižkově ulici.

„Domluvili jsme se s paní knihovnicí Boženou Čepovou, že naše nocování s Andersenem propojíme. Z knihovny k nám přišlo na návštěvu padesát dětí a přibližně stejný počet žáků se do akce zapojil také na naší škole. Noci s Andersenem u nás na škole předcházela dětská literární soutěž Náš svět, při které si děti zkusily stát se spisovatelem pohádek. Zapojili se školáci všech věkových skupin od prvních do devátých tříd, kteří napsali asi 115 pohádek. Ty nejlepší z nich se staly součástí sborníku, ze kterého jsme si četli nahlas při Noci s Andersenem,“ říká učitelka českého jazyka Kateřina Dlouhá z krnovské základní školy na Žižkově ulici, která akci organizovala.

Děti čekalo v temné noční škole nejen spaní na koberci či na žíněnce ve spacáku, ale také stezka odvahy a řada soutěží. Ve výtvarné soutěži se například snažily vymyslet originální školní strašidlo.

Mezinárodní akci Noc s Andersenem pořádá k oslavě Mezinárodního dne dětské knihy Klub dětských knihoven ČR. Podle aktuálních informací se do víkendové Noci s Andersenem zapojilo na 650 místech v České republice, na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku přes 20 tisíc dětí.

„Pestrý program připravuje každá přihlášená knihovna, družina či škola podle místních podmínek. Kromě čtení pohádek při Noci s Andersenem například ožívají pohádkové bytosti, hraje se divadlo, tančí se, recituje, maluje nebo putuje nočními městy. Na minulých ročnících dokonce vznikla elektronická konference Andersen, kde si organizátoři pohádkového čtení předávají zkušenosti. Ráno po Noci s Andersenem se děti probouzejí zpravidla plné síly a energie, zatímco pro organizátory je to skutečně náročné," představil akci Jaroslav Winter ze sdružení BMI.