Pro kapli V Lipkách to bude navíc nanejvýš významná chvíle, bude to pro ni i slavnostní otevření, počítá se totiž, vedle jejího využití pro církevní obřady, i s pořádáním výstav či koncertů a dalších kulturních akcí.

„Skvostná barokní kaple je nejhodnotnější historickou památkou Rýmařova, která svým významem přesahuje regionální úroveň. Celý prostor zaujme především freskami, které vytvořil olomoucký malíř Ferdinand Naboth se svým učněm Janem Kryštofem Handkem. Kaple byla v minulosti v dobách válek, morů a živelných pohrom vždy cílem prosebných procesí z celého kraje,“ uvedla Lenka Baborovská z Městského muzea Rýmařov. Kaple V Lipkách bude od června zpřístupněna návštěvníkům.

Noc kostelů začne v Rýmařově stejně, jako i v jiných místech – vyzváněním zvonů. Ty se rozezní už v 16.45 hodin na kostele sv. Michaela. Zde je také připraven koncert Základní umělecké školy Rýmařov a mše svatá s rýmařovským chrámovým sborem. Od 19 do 22 hodin si mohou zájemci prohlédnout kostel sv. Michaela včetně věže.

Program v kapli V Lipkách začne v 19 hodin varhanním koncertem. Pak následuje slavnostní zahájení návštěvnického provozu kaple a její otevření pro turisty. Od 20 hodin následuje hodinový koncert souboru Variace. Pak si až do 22. hodin mohou zájemci kostel prohlédnout. Před kaplí bude připraveno posezení a občerstvení, nebudou chybět upomínkové předměty a originální perníčky ve tvaru kaple.

Kromě Rýmařova si mohou zájemci prohlédnout i všech sedm kostelů spravovaných z farnosti v Malé Morávce, vedle ní je to Andělská Hora, Dětřichovice, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Světlá Hora a Václavov. Ve všech získají návštěvníci i razítka do Poutnického pasu. Vydat do kostela se mohou ještě lidé v Břidličné, Městě Albrechticích a Třemešné.

Každý kostel má svůj program. Lidé si mohou pohovořit s knězem, prohlédnout si jindy nepřístupná místa kostela, dozvědět se něco o jeho historii, poslechnout si varhany a připravené koncerty, zapálit si svíčku a napsat si na papír své přání. Pro děti jsou nachystány hry a soutěže, pro dospělé ochutnávka mešního vína.