O Noci kostelů návštěvníci mohou návštěvníci mimořádné nahlížet do sakristií, osahat si varhany, vystoupat na věže nebo sestoupit do krypt. Mohou vnímat, že kostely symbolizují nejen křesťanství, ale také naši kulturu a historii.

Dokážou přivést k rozjímání, stejně jako ohromit vznešenou krásou či dokonalou akustikou. Návštěvníci Noci kostelů si dokážou udělat představu o životě dnešní církve a o lidech, kteří ji tvoří. Nápad pozvat v pozdní večerní hodinu do kostela úplně každého bez ohledu na vyznání se zrodil v roce 2005 v Rakousku.

Andělská Hora, kostel sv. Anny (Annaberg)
Ke kostelu vede alej, ve které byla v roce 2005 postavena křížová cesta. Kostel sv. Anny na Anenském vrchu je v majetku města Andělská Hora. Péčí městského úřadu byl kostel v roce 2014 opraven. Poutě zde bývají okolo svátku sv. Anny (26. července).

Břidličná kostel sv. Tří králů
17.55 hodin slavnostní vyzvánění zvonů, 18-19 hodin mše, 19-19.15 hod. přednáška o historii kostela, 19.15-21 hod. koncert sboru Bernardini Břidličná

Krnov evangelický kostel
18-22 hod program s vystoupením pěveckého sboru, klasickou hudbou a promítáním filmového dokumentu. Tématem je slavíme 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 1918.
Když císař Josef II. vydal Toleranční patent, umožnil tím evangelíkům stavět vlastní kostely.Na Krnovsku se toho hned chopili potomci luteránů na hošťálkovském panství. Krnovský kostel realizovala firma Ernesta Latzela, která již o 30 let dříve postavila krnovskou synagogu. Plány nakreslil architekt Franz Blasch. Když byli němečtí evangelíci byli spolu s ostatními původními obyvateli Krnovska odsunuti do Německa, začala kostel užívat Českobratrská církev evangelická ČCE.

Krnov kostel sv. Martina
Kostel svatého Martina byl založen jako gotická stavba. V roce 1779 byl Krnov zachvácen rozsáhlým požárem, a poničený kostel byl přestavěn v barokním slohu. Dvě věže odlišného vzhledu jsou vysoké 67 metrů. Jsou dnes přístupné jako vyhlídka a nabízí exkurzi do bytu věžníka, který zde bydlel a vykonával funkci protipožární hlídky.

Krnovský chrámový sbor. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/František KubaKrnovský kostel sv. Martina připravil návštěvníkům také zajímavý hudební program. Koncert s ukázkami duchovní a varhanní hudby začíná u sv. Martina ve 20.30 hodin. V programu vystoupí Jakub Osadník a Krnovský chrámový sbor (na snímku).
„Tento koncert se koná také v rámci festivalu Setkání s duchovní hudbou Krnov 2018. Ten připravujeme s podporou města Krnova,“ uvedl za organizační tým sbormistr Václav Mička.

Krnov-Kostelec, kostel sv. Benedikta
Unikátní soubor restaurovaných nástěnných maleb v kostele sv. Benedikta v Krnově - Kostelci nemá ve Slezsku obdoby. Zpřístupnit restaurované interiéry se podařilo v roce 2012. Kostel nabízí pravidelné prohlídky s multimediální prezentací.

Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice
Hlavní oltář zdobí obraz Nejsvětější Trojice od vídeňského autora Johanna Franze Greipela. Varhany v roce 1915 dodala slavná krnovská firma bratří Riegrů. Zdobená kazatelna je práce stolaře Kašpara Riedla z Jelení, který pro kostel zhotovil i lavice. Křížovou cestu kostelu věnovali v roce 1843 manželé Christoph a Elizabeth Teltcherovi.

Rýmařov, kaple Navštívení Panny Marie V Lipkách
18.hod. Koncert duchovní hudby, 19 – 21.30 hod. prohlídky kostela s výkladem historie. Bohoslužby bývají v letní období každou středu v 18 hod. a na pouť Navštívení Panny Marie, která se v tomto roce uskuteční 29. května. Skvostná barokní kaple z 18. století bývá označována jako perla severomoravského baroka, zaujme především freskami, které vytvořil olomoucký malíř Ferdinand Naboth.

Rýmařov, kostel sv. Archanděla Michaela
17.55 vyzvánění zvonů, 18 hod. Mše, 19-21 prohlídky s výkladem historie,19-21 výstup na věž s výhledem na Rýmařov. Tato nejstarší stavba v Rýmařově byla postavena v gotickém slohu v roce 1351. Kostel je postaven tak, že tvoří, spolu s radniční věží, dominantu města. Je i místem koncertů. Letos se zde uskuteční pouť ke sv. Archadělu Michaelovi 2. října.

Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla
Filiální kostel archanděla Michaela v Dětřichovicích zchátral po ukončení bohoslužeb. V letech 1980-1996 byl několikrát vykraden. Podařilo se zachránit jen zlomek z jeho nesmírně cenného mobiliáře. V roce 1998 byl zařazen do seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek. Záchranné práce započaty v roce 2001. Do kostela byl vrácen historický zvon, který byl dlouhá léta v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Do kostela byl vrácen opravený po 66 letech.

Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla
18 hod. mše, 18.40 hod.osobní ztišení, 18.50 hod. varhanní preludia Evy Martelové, 19.10 hod. prohlídka kostela a věže s průvodcem, 20.30 hod. prohlídka varhan s výkladem Josefa Friedla, 20.45 hod. zábavné hledání detailů soch a obrazů, 21.30 hod. občerstvení, setkání s knězem