Míra nezaměstnanosti klesá v celorepublikovém průměru, příznivý vývoj je ovšem patrný také na Bruntálsku a prakticky ve všech jeho mikroregionech.

V květnu se na zprostředkovatelnách práce nově evidovalo 477 mužů a žen, zato vyřazeno bylo 815 uchazečů o zaměstnání. Větší část našla vhodné místo, ale 155 osob bylo vyřazeno sankčně, když odmítli vhodnou práci, nenastoupili na dohodnuté rekvalifikační kurzy nebo jinak mařili součinnost s úřadem práce. Víc než třetinu uchazečů o práci tvoří lidé starší padesáti let, zhruba čtvrtinu lidé se zdravotním postižením.

Ještě varovnější je podíl lidí evidovaných déle než rok – těch už je takřka 52 procent. Při porovnání mužů a žen jsou na tom o poznání hůře ženy, mezi uchazeči je jich totiž 3 365. Srovnání mikroregionů dopadá v neprospěch Osoblažska, kde je míra nezaměstnanosti ještě takřka na patnácti procentech, bez práce je tu ale v evidenci pouze 238 lidí. Následuje Vrbensko s 13,5 procentní nezaměstnaností, v evidenci je tu ale už jen 622 občanů. Třetí příčku drží Bruntálsko s 11,8 procentní mírou nezaměstnanosti a více než dvěma tisíci obyvateli.

V květnu byly v regionu ještě čtyři obce, kde nezaměstnanost překračuje dvacetiprocentní hranici – Jiříkov (33,3), Dlouhá Stráň (25), Býkov-Láryšov (22,2) a Bohušov (21 procent). Naopak už dvacet obcí je pod deseti procenty a vůbec nejlépe jsou na tom Nová Pláň, kde není žádný nezaměstnaný, Leskovec nad Moravicí (4,6) a Karlova Studánka (5,6 procenta).