Obecní úřad v Nových Heřminovech byl od června bez starosty. Zesnulého Radka Sijku v čele obce nahradil Ludvík Drobný. Nového starostu heřminovští zastupitelé zvolili na svém zasedání 30. září.

Ještě než se Ludvík Drobný stal starostou, adresoval společně s dalšími zastupiteli Milenou Hebnarovou, Věrou Daňkovou, Lubomírem Sedláčkem a Petrem Drobným zásadní výzvu spoluobčanům. Obec zakázala monitoring obecních studní, ale na soukromých pozemcích je rozhodnutí pouze na majiteli.

Povodí Odry: pusťte nás na své pozemky

„Na podzim začne detailní průzkum geologického profilu na území vaší obce. V souvislosti s tím bude prováděn monitoring studní, které mohou mít vliv na připravovaná protipovodňová opatření. Na geologický průzkum navážou projekční práce na přehradě," vzkázal občanům Nových Heřminov formou letáků generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč a vyzval majitele pozemků, aby umožnili vstup nebo vjezd pracovníkům firem Aquatis, JUGeo a GEOtest.

Stanovisko obce: studny neukážeme

„V obci už každým dnem můžeme očekávat nástup firem, které budou chtít dělat pasportizaci a následný monitoring všech studní, a hlavně geologické průzkumy," informovali zastupitelé místní.

Krnovští zastupitelé si stěžují na nedodržení harmonogramu protipovodňových úprav, který byl zveřejněn v roce 2010. Podle tohoto dokumentu má ochrana Krnova zpoždění. Například u kina Mír měl už dávno fungovat nový jez a měly být hotové i úpravy některých problematických krnovských mostů.

Zatímco v těchto bezproblémových úsecích na slíbená protipovodňová opatření čekají marně, v Nových Heřminovech Povodí Odry intenzivně pracuje na přípravě přehrady, se kterou obec nesouhlasí a hodlá i nadále využít všech zákonných prostředků, aby této stavbě zabránila.

„Tento nový krok se přitom týká výhradně jen naší obce. V ostatních úsecích od přehrady dále po toku mají podobné aktivity výrazné zpoždění," konstatovali heřminovští zastupitelé.

Jsou drahé přípravy formou nátlaku?

„Státní podnik Povodí Odry v rozporu se stanoviskem obce opět pokračuje v přípravě záměru stavby přehrady. V žádném případě nezačínají stavět, zatím podepsali smlouvu na zhotovení další přípravné dokumentace.

Na našem postoji, že bez námi schváleného územního plánu v naší obci nic nepostaví a že se stavbou přehrady nesouhlasíme, to sice nic nemění, ale utracení více jak 48 milionů bude používáno jako argument pro pokračování záměru," uvedli v dopise občanům zastupitelé.

Heřminovy žádají nové posouzení

Vedení Nových Heřminov už v roce 2006 formulovalo požadavek, aby vláda porovnala efektivitu přehrady s levnější bezpřehradovou variantou protipovodňové ochrany. Dosavadní vlády se tímto požadavkem Heřminov odmítly zabývat.

V roce 2008 se vláda rozhodovala pouze mezi malou a velkou přehradou, ale žádné alternativě bez přehrady nedala šanci. „Stále věříme v možnost přehodnocení celého záměru některou z příštích vlád," připomenuli zastupitelé občanům.

„V obci už každým dnem můžeme očekávat nástup firem, které budou chtít dělat pasportizaci a následný monitoring všech studní a hlavně geologické průzkumy. Jisté je, že bez souhlasu vlastníka nemůžou na žádný pozemek vstoupit. Obec tento souhlas na svých pozemcích kategoricky odmítá.

Jak se zachováte vy, je svobodným rozhodnutím každého z vás. Ale rozhodně doporučujeme stejný postup alespoň těm, kteří protipřehradový postoj po celá léta podporují," vzkázali zastupitelé občanům Heřminov.

Obě strany nabízí: přijďte se poradit

Zastupitelé počítají s tím, že firmy žádost o vstup na pozemky doplní různými sliby nebo přemlouváním, že si majitelé studní odmítáním spolupráce uškodí.

„Možná budou naopak za vstup na pozemky nabízet nějakou odměnu. Jde tu o miliardy, takže nějaké drobné možná obětují. Ať je to tak nebo tak, před jakýmkoliv rozhodnutím vám nabízíme se s námi setkat a třeba poradit," nabídli zastupitelé občanům.

S nabídkou poradit se oslovil občany Nových Heřminov také generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

„U některých opatření na ochranu a k rozvoji obce Nové Heřminovy nemohou být prováděny projekční a průzkumné práce. Nutná je totiž spolupráce vedení vaší obce při jednáních o vstupech na pozemky a zejména ochota ke změně územního plánu. Vedení vaší obce, které na tuto skutečnost opakovaně upozorňujeme od roku 2012, bohužel naše návrhy odmítá a přípravě těchto pro obec významných staveb brání.

Pokud byste potřebovali podrobnější informace, neváhejte se na nás obrátit přímo v naší informační kanceláři, která byla pro tyto účely ve vaší obci zřízena," napsal občanům Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry.