Nemilé překvapení čekalo staroměstského včelaře Jana Kolomého při pohledu na pozemek souseda chataře. „Jsem už zvyklý na to, že v naší obci slyším neustále motorové pily. Byl jsem v šoku, když jsem nedaleko mého domu spatřil dříve majestátný strom," kroutil nechápavě hlavou nad lidskou nezodpovědností Jan Kolomý ze Starého Města.

Přitom měl k vzrostlému staletému stromu vztah už jeho otec. „Vím, že byl strom i vojensky chráněný jako strategický bod v mapách. Byl to silný javor, který pamatuji ještě jako malý. Na stromě byla Panna Marie, o kterou pečoval můj tatínek," vzpomínal na lepší chvilky stromu.

„Dnes už prostě někteří nevěří v nic. K ničemu a nikomu nemají lidé respekt a vztah," smutně konstatoval Kolomý. Nešetrný ořez, který může mít za následek i odumření javoru, považuje za zvěrstvo.

.Stížnost obec předala městu

O případ nešetrného ořezu se na podnět Jana Kolomého začal zajímat staroměstský starosta Antonín Směšný. Opravdu prý nešlo o kácení, ale jen o ořez. Ve skutečnosti to ale vlastně není žádný rozdíl, strom dostal co proto.

„Ohledně stížnosti pana Kolomého sděluji, že nešlo o kácení, ale o ořez stromu. Co se týká otázky, zda byl strom státem chráněn, jsme v rámci prozkoumání nenašli žádné poznatky o tomto stromu," uvedl starosta Směšný. V pasportizaci zeleně, vypracované v roce 1996 pro obec Staré Město, není zmíněný strom ani zakreslen.

„Tento podnět jsme postoupili k projednání na Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí," dodal starosta.

Vpravo: Javor v plné síle. Dříve vypadal javor takto. Nešetrný ořez jej připravil o všechny větve. Foto: Jan Kolomý

Město nemá v ruce trumfy

Ani vedoucí oddělení ekologie krajiny a zemědělství bruntálské radnice Blanka Skřivánková si nepamatuje, že by kdy byl v katastru Starého Města jakýkoliv chráněný strom. I když je samozřejmě také ona smutná ze skutečnosti, že si dovolí majitel provést na stromě nešetrný ořez, i když roste dřevina na jeho pozemku. „Byl to nádherný strom a je z něj mrzák," sdělila při prošetřování podnětu Blanka Skřivánková.

V případě oznámení provedení špatného ořezu, který je technologicky nepřípustným zásahem, ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny povinnost radnici podnět prošetřit a v případě, že je oprávněný, vyvodit sankční odpovědnost. „V poslední době jsme zaznamenali rekordní nárůst těchto podnětů," doplnila vedoucí Skřivánková. Podle současných zákonů ale nemá majitel pozemku žádnou povinnost ořezy hlásit.

„Je však nutné dodávat, že i pro ořez stromů platí určitá pravidla. Že ořezem stromů nesmí dojít k jejich poškození nebo ničení, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření," upozornila vedoucí.

Jak to dopadne s chatařem, který se ve Starém Městě vyřádil na svém javoru, bude předmětem dalšího šetření. Stromu už to ale jeho bývalou krásu nevrátí.