Stávající technický stav dvou zdravotnických zařízení ve Městě Albrechtice byl již zoufalý. V budovách Oddělení ošetřovatelské péče (OOP) a Léčebně dlouhodobě nemocných pacientů (LDN) jsou umísťováni pacienti obvykle z jiných oddělení lůžkové zdravotní péče.

Obě budovy OOP i LDN spadají pod Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Pobyt pacientů zde může být v řádech dnů, ale i několika let.

Průběh rekonstrukce

V letních měsících začala na obou budovách dlouho očekávaná rekonstrukce. Celý projekt je koncipován jako projekt zateplení budov. Během rekonstrukce dojde k zateplení fasád a podlah půdních prostor.

„Začínalo se výměnou oken. Nyní probíhá zateplování fasád, následovat bude barevné a prvkové sladění fasád obou budov. Snažíme se při tom dbát na historický charakter staveb. Budou se muset opravit klempířské prvky s novými svody dešťové vody. S výměnou oken došlo také k vyměně veškerých vnitřních parapetních desek," popsala rozsah stavebních prací tisková mluvčí Sdruženého zdravotnického zařízení Eva Kijonková.

V konečné fázi oprav dojde také na novou výmalbu pokojů. To bude složitější na koordinaci práce pro personál nemocnice i pro stavebníky. Opět bude muset dojít k přemísťování pacientů v rámci pokojů, jako tomu bylo v průběhu výměny oken.

Pacienti opravy vítají

V obou zařízeních bylo ještě před pár týdny docela obtížné i jednoduché otevření či zavření oken. Ta už měla prostě své nejlepší časy za sebou. V chladnějším počasí se stávalo, že na ležící pacienty občas zafoukal kolem netěsnících oken ledový vzduch z venku.

Proto se setkaly stavební práce na budovách s velkou spokojeností ze strany pacientů, personálu i rodinných příslušníků, kteří zařízení navštěvují. Mnohdy monotónní a často i smutné návštěvy u pacientů se tak staly díky tomuto stavebnímu ruchu trochu zajímavější.

Financování stavby

Celý projekt je financován z prostředků Operačního programu životního prostředí, který byl vyhlášen Státním fondem životního prostředí. „Vzhledem k tomu, že rozpočet akce je vyšší než výše podpory, je zbylá část hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkový rozpočet akce je zhruba čtrnáct milionů korun bez DPH," uvedla Eva Kijonková.

Projekt současných oprav zahrnuje obě budovy ve Městě Albrechtice. Ty byly v minulém roce spojeny novým spojovacím koridorem.

„Součástí výstavby koridoru byla také přístavba nového výtahu v hlavní budově OOP. Tento výtah splňuje parametry evakuačního výtahu, což je důležité s ohledem na velké množství ležících pacientů v obou budovách. Výměna dalšího výtahu v menší budově, kde je umístěna LDN, je zahrnuta do investic na rok 2013," doplnila Kijonková.

Rekonstrukce se nedotkne počtu lůžek v těchto zařízeních. Plánovaný termín ukončení rekonstrukce je konec roku 2012 případně začátek roku 2013.

Anna Dohnalová