Celkem vzniká v České republice deset komplexních cerebrovaskulárních center a třiadvacet iktových center. Zařazení krnovské nemocnice do této sítě vysoce odborných pracovišť umožní rychlé nasměrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) rovnou do vysoce specializovaného centra. Tím se výrazně zvýší šance nejen na přežití, ale i úspěšnost jeho léčby a vyhlídky na kvalitní život po mozkové příhodě.

„Ustanovení této sítě je zároveň návodem pro Záchrannou zdravotnickou službu. To znamená, že nyní může pacienta směrovat přímo k nám, aniž by docházelo ke zbytečným časovým prodlevám s následnými převozy. U mozkových příhod každá minuta rozhoduje a dojezd do Krnova zvýší šance pacientů, kteří by jinak museli být hospitalizováni v Ostravě nebo Olomouci,“ uvádí ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Neurologické oddělení krnovské nemocnice, pod které spadá iktové centrum, podle něj prošlo řadou hodnocení týmu auditorů. „Šetření se uskutečnila v průběhu dubna a května a na základě jejich výsledků byl vytvořen seznam zdravotnických zařízení, která splnila personální, materiálně technická a organizační kritéria a vyhověla podmínkám pro udělení statutu komplexního cerebrovaskulárního či iktového centra,“ říká ředitel Václavec.

Důležitá je včasná lékařská pomoc

Cévní mozková příhoda může být u každého druhého až třetího člověka příčinou úmrtí nebo trvalé těžké invalidity. Patří mezi zdravotnické problémy s výraznými sociálními i ekonomickými důsledky. V současné době se objevují nové možnosti akutní léčby, což přináší potřebu změnit dosavadní systém organizace. „Pro včasnou diagnostiku a léčbu je důležitá především povědomost pacientů a jejich blízkých, jak co správně a co nejrychleji postupovat už při prvních příznacích onemocnění.

Musí být připraveni včas přivolat sanitku rychlé lékařské pomoci, jejíž posádka se pak kdykoliv během zásahu spojí s lékaři naší iktové jednotky.
Pacienti z celého našeho regionu tak mají zajištěnu nejmodernější a nejrychlejší léčbu tohoto onemocnění, “ dodává primář neurologického oddělení v Krnově Vladimír Šigut.

Neurologické oddělení má vlastní specializovanou jednotku intenzivní péče, která musí být vybavena pro ultrazvukové vyšetření mozkových cév přímo na JIP a být provázána s ostatními pracovišti jako radiologie, biochemie, interna, ARO či rehabilitace. Důležitá je i spolupráce s přednemocniční péčí záchranářů v terénu a s ostatními nemocnicemi v regionu. Díky statutu iktové jednotky v Krnově je v současné době zajištěna péče pro pacienty s CMP z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovka a části Jesenicka, a to na úrovni odpovídající situaci v zemích, jako jsou například Rakousko či Finsko.

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a úplně nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.