„Vzhledem k uzavření porodnice v Bruntále se krnovská nemocnice stala lídrem v oblasti porodnictví v celém okrese. V naší porodnici vzrostl počet porodů i vyšetření z celého okresu. Za první čtvrtletí roku 2006 bylo u nás 164 porodů a za stejné období letošního roku už 284 porodů, což je nárůst o 73 procent. Samozřejmě se snažíme krýt tento nárůst výnosy ze zdravotního pojištění, ale již nám nezbývá mnoho prostředků na investice a rozvojové programy. Přestože provozovatelem krnovské nemocnice je kraj, ocenili bychom přízeň vedení města, které by mělo mít zájem na vylepšování zdravotní péče ve své oblasti,“ zdůvodnil žádost o příspěvek Gavanda.

Rada města doporučila zastupitelstvu příspěvek nemocnici poskytnout.