Po této investici za 5,5 milionu korun řidičům nabízí 88 stání, z toho je pět míst vyčleněno pro vozidla invalidů. To znamená, že je zde o 48 míst víc, než tomu bylo počátkem září, kdy byla jeho přestavba započata.
„Kromě asfaltové plochy tady byly vybudovány nové chodníky, pásy pro zeleň a veřejné osvětlení v délce parkoviště podél ulice I. P. Pavlova. Nové chodníky vedou i k obchodu s potravinami, u něhož vznikla zpevněná plocha pro zásobovací vozidla,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Georgios Bazakas.
S otevřením parkoviště skončil nouzový systém parkování a průjezdu vozidel. Takže v ulici I. P. Pavlova v úseku od točny autobusů k hlavní nemocniční bráně začal opět platit zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou sanitek a autobusů městské hromadné dopravy.
V návaznosti na ukončení rekonstrukce přilehlého parkoviště zpoplatnilo Sdružené zdravotnické zařízení (SZZ) Krnov parkování v areálu nemocnice. Prvních 30 minut je zdarma, za každou další započatou hodinu se platí 20 korun.
Pacienti se ztíženou chůzí nebo jejich doprovod mohou vjíždět do prostor nemocnice do třiceti minut bezplatně, následně za každou další započatou hodinu budou při výjezdu z nemocnice platit 20 korun. Držitelé průkazu ZPS mají parkovné zdarma.
Veškerá vozidla, ať už s povolenkou SZZ Krnov nebo s parkovacími lístky vystavenými strážní službou, jsou při vjezdu písemně evidována. V areálu krnovské nemocnice se doprava řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
Křižovatky zde nejsou rozlišeny dopravními značkami, z čehož vyplývá, že v celém areálu platí pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava. Maximální rychlost na celé ploše komunikací v krnovské nemocnici je 20 km za hodinu.
Na nepřehledných místech je nutná mimořádně opatrná jízda s ohledem na chodce. Chodci se mohou pohybovat na těchto komunikacích jen po levém okraji ve směru jízdy.
Krnovská nemocnice deklarovala, že neodpovídá za škody vzniklé na vozidlech držitelů povolenek a parkovacích lístků.