Kolem léčby plicních onemocnění na Krnovsku se v minulých letech vedly ostré debaty. Údajné snižování počtu pacientů s plicními chorobami bylo jednou z příčin uzavření známé a částečně zrekonstruované léčebny na Žárech ve Městě Albrechticích. Touto léčebnou prošly za dobu její existence tisíce pacientů. Lékaři zde pomáhali lidem s tuberkulózou i dalšími plicními chorobami.

„Vývoj dává vedení nemocnice zapravdu. Odborný léčebný ústav na Ježníku má letos o třetinu pacientů méně, než je jeho kapacita, a na pracovišti Nemocnice Města Albrechtice je obsazena méně než polovina lůžek. Své opodstatnění mají standardní akutní plicní lůžka, kde probíhá diagnostika plicních chorob a léčba akutních onemocnění,“ argumentovala mluvčí krnovské nemocnice Eva Kijonková.

Stavba nového oddělení začala na začátku března a dokončena by měla být ještě letos. Oddělení bude zařízeno pro pětadvacet pacientů. „Na nově vznikajícím plicním oddělení v Krnově se budou léčit akutní plicní onemocnění, jako jsou například astmatické stavy, dušnosti, či obstrukční plicní choroby,“ informovala Kijonková. Mnohé Krnovany uklidnilo, že se na nově vznikajícím oddělení nebude léčit obávaná tuberkulóza. Oddělení bude částečně propojeno s dětským oddělením, což vyvolává obavy u části zdravotnického personálu nemocnice.

„Budova sice může mít oddělené vchody, ale má jednotnou klimatizaci. Vzduch, který budou dýchat pacienti plicního oddělení bude cirkulovat celým objektem,“ podotkl zaměstnanec, který si nepřeje být kvůli případným sankcím jmenován. Podle vedení nemocnice je vše po hygienické stránce bez problémů a plicní oddělení bude mít samostatný klimatizační okruh zřízen tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv křížení provozů dětského a plicního oddělení. Vznikem plicního oddělení v Krnově dojde k přestěhování stávajícího oddělení z Města Albrechtic, kam byli pacienti přesunuti po uzavření léčebny na Žárech. S personálními změnami se dle vedení nemocnice nepočítá.