Dosud polský Národní fond zdraví proplácel léčbu polských občanů v zahraničí jen v mimořádných situacích, třeba u specifických zákroků, které nemohly být provedeny v Polsku. Od listopadu směrnice Evropské unie hypoteticky garantuje Polákům možnost podstoupit vyšetření a zákroky i v cizině. Dosud chybí právní předpisy, jak konkrétně proplácení provádět.

Polská média spekulují, že ministerstvo zdravotnictví záměrně nespěchá, neboť není jisté, jaké dopady může mít náhlý exodus pacientů na státní rozpočet a zdravotnická zařízení v Polsku. „Ustanovení, která budou základem pro posuzování žádostí o úhradu léčebných výloh v zahraničí, by měla být hotova nejpozději začátkem roku 2014," reagoval Krzysztof Bak, mluvčí polského ministerstva zdravotnictví.

Krnovská nemocnice předpokládá, že polští pacienti budou mít zájem především o výkony v oblasti ortopedické, jako jsou náhrady velkých kloubů. „Kapacitně i personálně jsme na polské pacienty připraveni, nicméně nějaký velký přísun neočekáváme. Mimo jiné i proto, že půjde o výkony plánované. Může jít o některé diagnostické výkony, endoskopii, gynekologické zákroky, lůžkovou rehabilitační péči po úrazech a podobně," uvedla mluvčí krnovské nemocnice Eva Kijonková s tím, že už dnes mají v Krnově s polskými pacienty určitou zkušenost.

Dosud ale šlo převážně o akutní případy turistů, kteří potřebovali neodkladnou péči, a Poláci tvořili jen mizivé procento z celkového počtu pacientů. Ale pokud k nim v budoucnu přibudou i plánované zákroky, může se poměr změnit.

„Péče o polské pacienty bude pro nás přínosem, ale jen v případě, pokud nebudou problémy s úhradou. Už se v Krnově také chystají ceníky a informace v polštině. Chystáme tiskoviny, které nám zajistí publicitu v Polsku. Hodláme se obrátit na příhraniční obce a partnerské polské město," potvrdila Eva Kijonková.

Podobně se připravují další nemocnice, přestože ucelené informace o novém modelu zdravotní péče v Polsku a o podmínkách plateb do zahraničí zatím chybí na polské i na české straně hranice.

Nejpozději do konce roku začne krnovská nemocnice zveřejňovat nabídku svých služeb a ceník zákroků na webových stránkách. „S polskými klienty zatím vše řešíme formou samoplátců. Jak si to následně Poláci vyúčtují v Polsku, je už na nich. Připravíme na webovky cenovou nabídku pro případné operace a výkony v polském jazyce, aby sami mohli zvážit, zda je to pro ně optimální řešení," uzavřela Eva Kijonková.