Lůžko je vybaveno podložkou, časomírou, která signalizuje v daných intervalech, jak probíhá adaptace novorozence po narození a součástí jeho výbavy je také fototerapie, která se používá k léčbě novorozenecké žloutenky. Hodnotí, jak se vyvíjí stav miminka po porodu.

V Krnově bude toto lůžko určitě vytížené. Ve zdejší nemocnici se totiž narodilo v loňském roce 863 dětí. Z toho bylo 427 chlapců a 436 děvčat.

„Na podzim 2008 jsme se přihlásili do grantové soutěže v programu Pro zdraví, který zahrnuje investiční projekty do zdravotnických zařízení v regionu Moravskoslezského kraje, a to takové, které směřují k posílení diagnostických a terapeutických možností,“ uvedla primářka dětského oddělení Marie Žaloudíková. Do podzimního kola bylo přijato 221 projektů, které se ucházely o rozdělení 30 milionů korun.

Krnovská porodnice nabízí rodičkám skutečný komfort. Jako jediná v Moravskoslezském kraji například umožňuje porodit dítě alternativním způsobem do vody. Kromě porodů do vody mohou ženy v Krnově už několik let využívat takzvaný bezbolestný porod pomocí epidurální analgesie, rodit v kleče, ve stoje či vsedě na speciálně upraveném lůžku, mít u porodu manžela nebo někoho z příbuzných.

Krnovská nemocnice má od roku 2002 titul Baby Friendly Hospital - ocenění za podporu zdravého vývoje novorozenců a propagaci kojení. Při propuštění z porodnice je plně kojeno 96 procent novorozenců a kojící matky mají možnost i po návratu domů kdykoli telefonicky konzultovat problémy, které se případně mohou vyskytnout. Všechny pokoje jsou roomingové, neboli určené pro trvalý pobyt matky s dítětem. Splňují náročná kritéria Světové zdravotnické organizace a je zde také přímá návaznost na dětské oddělení a JIP.