„Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní prostředí odpovídající současným trendům a požadavkům na kvalitní péči pro pacienty nemocnice. Městu jako vlastníku budovy není lhostejný stav objektu, byť město samo o sobě není poskytovatelem zdravotní péče,“ konstatuje místostarostka Bruntálu Hana Šutovská.

Komplexní revitalizace budovy, ve které se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice, byla zahájena už v roce 2015, a to přebudováním venkovních prostor před vstupem do nemocnice.

Během právě dokončené rekonstrukce došlo k výměně zbývajících 272 oken, včetně meziokenních vložek, deseti kompletů vstupních dveří nebo k zavedení nové elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení.

K „omlazení“ budovy přispěla nová fasáda, odbourání balkonů a schodišť za účelem dosažení bezbariérových přístupů. „Na fasádě převažuje bílá barva, která objekt rozzářila, v kombinaci s moderní šedou a sytě červenou,“ sdělil předseda představenstva Podhorské nemocnice Petr Opletal s tím, že i barva má svůj význam.

„Červená jednak odkazuje na krevní řečiště s naznačeným kardiografem u hlavního vstupu a jednak zvýrazňuje všechny vstupy do objektu. Výsledkem je lepší orientace návštěvníků nemocnice,“ doplnil ředitel Petr Opletal.

Rekonstrukce se chodu nemocnice zásadním způsobem nedotkla. „Docházelo pouze k drobným provozním omezením, která byla nezbytná kvůli nutným stavebním úpravám. Největší překážkou bylo dočasné omezení ordinační doby z důvodu výměny oken,“ uvedl správce nemocnice Michal Polášek.

MODERNIZACE BUDE POKRAČOVAT

Další práce a modernizace budovy nemocnice jsou v plánu i v příštích letech. Půjde například o modernizaci sociálního zázemí pro pacienty, opravu terasy před částí objektu, kompletní rekonstrukcí projde parkoviště pro veřejnost. Zlepšení komfortu poskytne i připravované zastřešení hlavního vstupu. 

„Detaily a pořadí oprav budou záviset především na finančních možnostech města. Jak ukazují zkušenosti z poslední doby, neméně důležitá je i volná kapacita stavebních firem. Chceme, aby se z nemocnice stalo moderní a atraktivní centrum zdravotnických služeb pro občany Bruntálu a okolí,“ dodal ředitel nemocnice Petr Opletal.