Sdružené zdravotnické zařízení Krnov zakoupilo pro rehabilitační oddělení moderní přístroje v hodnotě kolem dvou set tisíc korun. „Přístroje umí s některými proudy pracovat tak, že procedura je přijatelná i pro klienta, který má silné bolesti a jiné formy elektroléčby by jeho potíže zhoršovaly,“ vysvětlil primář rehabilitačního oddělení Petr Gloza.

Prvním z přístrojů je BTL-5625 Double Plus, umožňuje úpravu všech druhů elektroléčebných proudů podle stavu pacienta a požadovaného efektu. Lze jej nastavit do speciálního režimu proti bolestem, otokům, na uvolnění nebo na posílení svalů. Přístroj zvládne například uvolnit svaly podél páteře, jakoby záda byla masírována fyzioterapeutem. Díky němu je možné přesněji zaměřit centrum bolesti i v anatomicky složitých strukturách, jakými je například ramenní kloub. Na toto místo je pak možné přesně zacílit elektroléčebný proud.

„Přístroj dokáže otáčet elektrickým polem mezi čtyřmi elektrodami umístěnými kolem postižené oblasti. Dokáže tak efekt jemně rozptýlit na celou plochu u akutně bolestivých stavů nebo lokalizovat bolestivou strukturu. Případně umí obě funkce spojit a vyvolat pocit masáže u měkkých tkání,“ vysvětluje Petr Gloza. Kromě nejpoužívanějších proudů má přístroj v zásobě dva zcela nové druhy proudů, které nejsou běžné. Jedná se o takzvané H-vlny a vysokonapěťovou terapii.

V současné době je Krnov první v regionu, kde se tyto dva nové druhy proudů užívají. Tento přístroj doplňuje na krnovské rehabilitaci nový BTL-Vac, který s ním tvoří funkční jednotku. Umožňuje pohodlné umístění elektrod na těle pacienta pomocí vakua i v oblastech, kde by se plošné elektrody dosud fixovaly špatně. Dovoluje pacientovi například s elektrodami přisátými na zádech sedět nebo ležet na boku. Kromě toho umožňuje přístroj pracovat také v pulsních režimech, kdy se podtlak v místě upevnění elektrod může pravidelně zvětšovat a zmenšovat, takže sama elektroda také provádí masáž.

Třetím přístrojem na rehabilitačním je VAS-07 Better Future. Jedná se o vylepšený přístroj na bezkontaktní elektroléčbu. Elektrické proudy se do hloubky tkáně přenesou pomocí slabého magnetického pole, takže odpadne nutnost přikládání elektrod na tělo. Proud nezatěžuje vrstvy kůže a podkoží. Tuto elektroléčbu lze používat i přes oděv nebo přes sádrový obvaz.

„Snahou našeho rehabilitačního oddělení je přidávat nejnovější léčebné postupy a metody, aby šíře možností ovlivnění určitých zdravotních problémů byla co největší, a tím byla i větší pravděpodobnost úspěšné rehabilitace,“ uzavírá doktor Gloza.