Vtěchto dnech město Krnov na ministerstvu životního prostředí řeší poslední detaily, aby získalo dotaci na celkovou rekonstrukci městské čističky odpadních vod, která představuje investici až 170 milionů.

Jaká je čistička? Malá a zastaralá

Nákladná rekonstrukce, která podstatně zvýší kapacitu i účinnost městské čističky, vedla vedení krnovské nemocnice k myšlence zrušit svou vlastní malou zastaralou čističku mezi železniční tratí a koupalištěm.

Nemocnice byla v Krnově posledním velkoodběratelem vody, který si sám zajišťoval vypouštění odpadních vod do řeky prostřednictvím vlastní ČOV. Nyní se stejně jako všichni ostatní nemocnice rozhodla napojit své odpadní vody na městskou kanalizaci.

Nemocnice bude platit městu, přesto ušetří

„Jelikož se zvyšují nároky na čističky odpadních vod, také nemocnice Krnov by musela investovat značné prostředky do rekonstrukce své čističky. Protože nemocnice jako příspěvková organizace spadá pod Moravskoslezský krajský úřad, peníze na tuto rekonstrukci by musel uvolnit kraj. Odhadovaná částka na úpravu naší vlastní ČOV by byla asi deset milionů korun. Provoz vlastní ČOV stojí nemocnici ročně bez odpisů zhruba 1,2 milionu Kč. Z těchto rozborů vyplývá, že její zrušení přinese úspory, i když nově bude nemocnice za čištění vody platit městu formou stočného,“ uvedla Eva Kijonková, mediální zástupce krnovské nemocnice.

Kromě těchto evidentních úspor v nákladech jsou dalším důvodem pro zrušení malé zastaralé nemocniční čističky stížnosti ze strany občanů. Na zahrádkách a na koupališti v okolí stávající ČOV občas dochází k situaci, kdy se lokalitou šíří obtěžující zápach.

Likvidace, nebo prodej?

„Náklady na napojení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov na veřejnou kanalizaci vyplynou z veřejné zakázky, kterou by mělo vypsat město. Realizace nového napojení je plánována na jaro 2010. Pokud jde o další využití areálu současné nemocniční ČOV, vedení nemocnice nemůže samo o sobě rozhodnout co bude dál, jelikož jde o majetek Moravskoslezského kraje. Nemocnice by ale ráda svému zřizovateli navrhla likvidaci čističky a odprodej pozemku,“ dodala Kijonková.

Podle odhadů vodohospodářů města by napojení nemocnice na kanalizaci znamenalo vybudování přípojky v hodnotě kolem 700 tisíc korun. „Městská čistička už dnes má dostatečnou rezervu, aby bez problémů zvládla zpracovat odpadní vody z nemocnice, a po rozsáhlé rekonstrukci se její kapacita ještě zvýší. Rada vzala na vědomí tento záměr nemocnice i požadavek ředitele, aby se město podílelo na vybudování nové přípojky. Rada v zásadě není proti, ale vyzvala ředitele nemocnice, aby konkretizoval své požadavky vůči městu. Město při investování do přípojky může počítat s poměrně jistou a rychlou návratností v podobě stočného, ale je rozdíl, jestli nemocnice chce peníze, nebo jí stačí aby město podpořilo výstavbu přípojky třeba formou sníženého stočného,“ komentoval stanovisko městské rady krnovský místostarosta Bedřich Marek.