„Na přestavbu operačních sálů se nám podařilo získat stoprocentní dotaci. Sály budou vybaveny špičkovými technologiemi, moderními přístroji a dočkají se také plné digitalizace, takzvaného videomanagementu. Navíc budou mít novou vzduchotechniku, která je z pohledu hygieny zásadní. Jako chirurg si troufnu říci, že budeme mít jedny z nejlepších sálů v republice,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Ilustrační foto.
Krnovská nemocnice zakázala návštěvy pacientů ve Dvorcích

Většina operací se od začátku ledna 2023 provádí v předem připravených prostorách urgentního příjmu. „Operační týmy se musí vyrovnat s menším prostorem a odlišným převozem pacientů. Důležité je, že z pohledu kvality poskytované péče se pro pacienty nic nezmění. Z běžného portfolia operací neslevíme. Budeme realizovat jak urgentní, tak plánované operace. Po dobu přestavby operačních sálů nebudou realizovány pouze velké ortopedické operace – plánované výměny kloubů,“ pokračoval Ladislav Václavec.

Přesun pacientů z Albrechtic do Krnova

Ještě v lednu se začne s rekonstrukcí Léčebny dlouhodobě nemocných LDN ve Městě Albrechticích. Také albrechtická LDN je součástí krajského Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov.

Pacienty čeká v druhém lednovém týdnu přesun z Města Albrechtic do nemocnice v Krnově. „Využijeme toho, že na ortopedii bude minimum pacientů, které přemístíme na chirurgii. Na uvolněné ortopedické oddělení umístíme po dobu rekonstrukce pacienty z Albrechtic. Další část pacientů z LDN bude přesunuta na plicní oddělení do Krnova. A samotné plicní oddělení bude dočasně fungovat na interním oddělení,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. Rekonstrukce LDN za 9,7 milionů korun bude financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a vlastních zdrojů nemocnice.

Sára, první miminko roku 2023 v okrese Bruntál.
Prvním miminkem krnovské porodnice je holčička Sára

Stejně jako při pandemii budou v následujících měsících sloučeny některé zdravotnické týmy SZZ Krnov. „Museli jsme přijmout opatření, kdy na čas dojde ke sloučení některých týmů a pracovišť. Ale je to jediná šance, jak rekonstruovat za téměř plného provozu. Zdravotníci mohou období rekonstrukcí využít také k absolvování stáží, kurzů, případně dočerpání loňské dovolené,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.