Postcovidový rehabilitační program je zaměřen na zmírnění dechových obtíží, posílení oslabeného svalstva, zvýšení dechové kapacity a celkové kondice.

„Součástí programu jsou dechová cvičení a inhalace, individuální i skupinová kondiční cvičení, fyzikální terapie k posílení ochablého svalstva, mechanoterapie pomocí rotopedu, chodicího pásu nebo systému Redkord, relaxační, přísadové a vířivé koupele a cvičení v bazénu,“ popisuje vedoucí fyzioterapeutka rehabilitační ambulance v Bruntále Ivana Mročková.

Rozsah a intenzita procedur jsou individualizovány s přihlédnutím k věku, aktuálnímu stavu a přidruženým onemocněním pacienta.

Do programu, který je hrazen ze zdravotního pojištění, jsou pacienti zařazováni na základě doporučení praktického lékaře, ošetřujícího lékaře při propuštění z hospitalizace nebo ambulantního specialisty. Na přání pacienta mohou být procedury doplněny také o masáže. „Pro pacienty s omezenou mobilitou připravujeme pobytovou formu rehabilitace za hospitalizace na našem Oddělní rehabilitace a fyzikální medicíny v Rýmařově,“ uzavírá Ivana Mročková.