Muzeum Rýmařov získalo sbírku německé klasiky. Rozhodlo se v muzejní knihovně sbírku rozšířit a otevřít oddělení německé dobové literatury. „Vzhledem k historickým souvislostem v regionu jsme se rozhodli rozšířit tuto sbírku o další zajímavé přírůstky a otevřít oddělení německé dobové literatury,“ řekla ředitelka muzea Lenka Baborovská.

Najdou se ti, kteří pomohou vznikající expozici muzea? „Proto se obracíme na občany, kteří mají doma německou literaturu a jsou ochotni ji darovat muzeu, nechť ji, prosím, přinesou do muzea,“ vyzvala ředitelka Baborovská.

O jakou literaturu muzeu jde? Hlavně o německou klasiku typu Goethe, Schiller, Heine, Kleist, Kant, Nietzsche, bratři Mannové, ale i o krásnou literaturu, německé pohádky, lidové písně a knihy vážící se k regionu Rýmařovska. „Cílem otevření oddělení německé dobové literatury je do určité míry vzdát hold a pozvednout zájem o německou literaturu a kulturu a zároveň se přihlásit k odkazu německých obyvatel tohoto kraje,“ vysvětlila Baborovská. Pozvala na výstavu, kde budou od soboty 7. dubna fotografie a obrazy Jana Saudka.