„Děkuji všem za podporu a úsilí, bez něhož by naše snahy byly odsouzeny k neúspěchu,“ zdůraznila Marie Kocmanová. Popřála zároveň nějaké to štěstíčko při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Studentka je zaměřena spíše humanitně, a tomu odpovídá i její přihláška na vysokou.
„Podala jsem si přihlášku na Univerzitu Palackého v Olomouci. Ráda bych vystudovala obor Speciální pedagogika, orthokomunikace,“ svěřila Deníku Kocmanová. Z přijímacích zkoušek má studentka velmi dobrý pocit, i když jí ještě škola nespravila o výsledcích. Ráda se naučí znakovou řeč, Brailovo písmo a jiné pro svou budoucí práci potřebné formy komunikace. V žádném případě neusiluje o nějaké milosrdenství potřebným, jen by ráda zrušila bariéry, které mohou stát v cestě mezi zcela zdravými a různými způsoby hendikepovanými.

Další úspěšný maturant Jan Haluška se rozhodl, že se se školou na Petrinu jen tak nerozloučí a využije možnosti, kterou nabízí pro další studium. „Ano, rozhodl jsem se pro studium Vysoké školy podnikání, její bruntálské pobočky, která sídlí právě na Petrinu,“ potvrdil Jan Haluška. Pro vysokoškolské studium v Bruntále se rozhodl po vzoru svého bratra.

„Bratr mi ukázal tuto cestu, navíc jsem nechtěl rodinu zatěžovat nějakými dalšími finančními nároky, pokud bych studoval v Praze nebo někde jinde,“ vyjádřil se Haluška. Je rád, že může zůstat ve městě, kde má zázemí a kamarády. I po absolvování vysoké školy by rád našel místo v Bruntále, rád by ve městě pracoval i žil.

Státní maturity: dlouho a zvláštně

Pedagogové nad systémem státních maturit, kterými letošní absolventi prošli jako první jen nechápavě kroutí hlavami. „Američané chystali let na měsíc deset let, státní maturity se připravovaly čtrnáct let a o výsledku nechť si udělá každý obrázek sám,“ uvažoval ředitel školy na Petrinu Petr Novotný při v pořadí už jedenáctém vyřazení absolventů školy. Ze sedmnácti studentů připuštěných k maturitě prošlo nakonec patnáct.

Pouze dva neuspěli v dílčí zkoušce, didaktickém testu v českém jazyce a matematice. Ústní část maturity složili všichni pod dohledem inspektora České školní inspekce, dohlížející na objektivitu maturit. Ve státní části maturity dopadli studenti z Petrinu velice dobře.
„Závidím vám ty obrovské možnosti a příležitosti, které se teď před vámi otevírají. Jak dobře víte, některé přicházejí jen jednou za život,“ promluvila ke studentům předsedkyně maturitní komise Hana Machová. Třídní učitelkou byla 8. B Alena Musilová, kterou její svěřenci při vyhodnocení odměnili za všechny ty společně strávené roky překrásnou kyticí. Popřát přišli i starosta Petr Rys a jeho pravá ruka Vladimír Jedlička.