„Jsem ráda, že jsme se společně sešli, musíme ale nejprve zapálit svíčku za Petra, který už není mezi námi,“ oznámila hned v úvodu hlavní organizátorka akce Renáta Rusková, které patří velký dík za to, že se jí podařilo všechno zajistit, svolat a připravit.

Vzpomínky na léta prožitá ve školních lavicích, čerstvé zážitky a příběhy, spousta otázek a hodně odpovědí – to vše bylo na programu večera. Třídní sraz spolužáků, kteří dostali své poslední vysvědčení ze základní školy v roce 1983, se nekoná každý rok a mnozí se po léta neviděli.

Tato třída byla poněkud zvláštní tím, že vznikla pouhé dva roky před ukončením základního vzdělání. Dříve byly v 6. základní škole dvě třídy, A a B. V sedmém postupném ročníku ale museli někteří žáci přejít do jiných škol a zbytek tříd byl sloučen v jeden celek.

Přestože by se mohlo zdát, že dva roky je na navázání pevného přátelství poměrně krátká doba, kamarádství vytrvalo a někdejší osmáci, žáci školy, která již dnes neexistuje (v roce 1998 došlo k jejímu sloučení se 4. základní školou a nyní je známa jako ZŠ Žižkova 3), se scházejí stále. A snad tomu tak bude i za pár let.