Jak se investorům podařilo postavit v Krnově Kaufland přes nesouhlas památkářů a navzdory závažným námitkám občanského sdružení? Tuto záhadu zkoumal krajský soud a došel k závěru, že se krajský úřad v územním řízení dopustil závažných pochybení.

Rozsudek, který již postavenému a zkolaudovanému Kauflandu zrušil územní rozhodnutí, způsobil neobvyklou situaci. Teoreticky by na základě tohoto rozsudku bylo možné podat návrh na odstranění Kauflandu, protože žádná stavba bez pravomocného územního rozhodnutí nemůže existovat.

Krajský úřad odmítá názor krajského soudu, že schválením Kauflandu vážně pochybil, a proto se rozhodl proti tomuto rozsudku podat kasační stížnost na Nejvyšší správní soud v Brně.

„Senát nejvyššího správního soudu v kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě rozhodl takto: Rozsudek se zrušuje a věc se vrací krajskému soudu k dalšímu řízení,“ uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Eliška Cihlářová a dodala poučení, že proti tomuto rozsudku už neexistují žádné opravné prostředky.

Hnutí Duha odstartovalo celou kauzu

Kauzu odstartovala žaloba podaná Hnutím Duha Jeseníky. Tomuto občanskému sdružení se nelíbil nejen samotný Kaufland, ale ani způsob, jak se krajský stavební úřad vypořádal s námitkami Duhy. Krkolomným výkladem zákona úřad došel k závěru, že občanské sdružení se smí vyjadřovat pouze k ochraně rostlin a živočichů, ale už ne k problematice dopravy, urbanismu, architektury, k povodňové situaci nebo ochraně památek.

„Zákon, na který se krajský úřad při své argumentaci odvolával, pouze upravuje podmínky, za jakých se občanská sdružení stanou účastníkem řízení. Nijak ale neomezuje práva účastníků řízení, ani obsah či rozsah jejich námitek. Podle stavebního zákona se mohou účastníci řízení vyjadřovat k čemukoliv a uplatňovat věcné i procesní námitky. Samozřejmě jim ale nevzniká právní nárok, aby jejich námitkám bylo vyhověno,“ zdůvodnila původní rozsudek o zrušení územního rozhodnutí předsedkyně krajského soudního senátu Monika Javorová.

Stavební a krajské úřady také v několika dalších kauzách argumentovaly stejným způsobem, proto je tento rozsudek velmi důležitý.