Například loni bylo rozšířeno parkoviště u nemocnice o 48 parkovacích míst, což přišlo město na 5,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že je řešení nedostatku statické dopravy jednou z priorit města, bude se v tomto trendu pokračovat i letos, kdy je na budování parkovišť v rozpočtu města vyčleněno 3,15 milionu korun.

Z této částky bude dva miliony korun stát vybudování dvaačtyřiceti parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti E. Hakena. Ta vzniknou na Hřbitovní ulici a ve dvou lokalitách na Dvořákově okruhu. Nové parkoviště v tomto roce město vybuduje rovněž na ulici Příční na Hlubčickém předměstí. Bude mít dvaadvacet parkovacích míst, z toho dvě pro vozidla invalidů, a jeho vybudování přijde na 750 tisíc korun. Zbývajících čtyři sta tisíc korun je určeno na projektovou dokumentaci pro stavební povočtyři a půl milionu korun.

Město předpokládá, že s jeho stavbou začne v příštím roce a na vybudování se pokusí získat dotace z Evropské unie. Rovněž v evropských programech bude hledat možnost financování vzniku dalších parkovacích míst, která jsou potřebná na sídlištích Budovatelů a Pod Cvilínem. Vybudování parkoviště si vyžádá kromě zpevnění povrchu pomocí zatravňovacích tvárnic, úpravy vjezdů a navazujících chodníků se zámkovou dlažbou také vybudování veřejného osvětlení. Parkoviště bude určeno zejména pro obyvatele přilehlého sídliště, takže lze očekávat z jejich strany pochopení a toleranci přechodně zvýšeného hluku a prašnosti během výstavby.

Parkoviště